Hình đại diện của youshaarif
@youshaarif
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ 6 tháng 6, 2018
0 Đề xuất

youshaarif

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am a software developer currently working as Freelance developer. My Skills are in : --Android Development -- C#.NET (WPF and Winforms) --Java SE (Web scraping and Desktop Apps) --Python(Web scraping and writing scripts) --C++ (for Arduino and IOT boards) For storing data I love to use: --MySql --Firebase SDK --Couch DB And for Web Development : --PHP --Javascript & Jquery --HTML 5 & CSS 3 --Bootstrap And own keen interest in computer vision and love to play with : -- OpenCV (for core computer vision tasks) --Vuforia SDK (for Augmented Reality apps) Also apart from that in the meantime, I used to train and test machine learning modules using : --Azure Ml Studio And last but, not least "will code for food !! :D"
$5 USD/hr
20 nhận xét
4.3
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Android Developer

Sep 2018

My Responsibilities are to: - Integrate and test new modules. - Write server-side scripts for web services

C# internee

Apr 2018 - May 2018 (1 month)

I worked there as a c# internee, had a great time there and learned a lot.

Giáo dục

B.E.

2015 - 2019 (4 years)

Bằng Cấp

Android Developer (2018)

Aptech

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự