Hình đại diện của yuansun235
@yuansun235
Cờ của China
哈尔滨, China
Thành viên từ July, 2016
1 Đề xuất

App Developer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, Having several years experiences in software development, and a strong educational background featuring a degree in Computer Science. I strongly believe I can develop apps in time with high--quality. My web developing expertise includes: Codeigniter, Wordpress, Woocommerce, Bootstrap, CSS3 and HTML5, PHP, MySQL, Ajax, Json, XML, jQuery, dataTable, Javascript, FusionChart. Java, JDK, Android SDK, Spring, Swing, Hibernate, Eclipse, Netbeans, BlueJ. Android, Java, Android Studio. I know well about Python & Djanggo, PostgreSQL. React & Redux, Node JS, Express JS, Sequelize, React Bootstrap, Webpack, Axios. I possess excellent communication skills. Thanks!!!
$20 USD/giờ
41 đánh giá
5.7
  • 95%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Developer

Aug 2012 - Oct 2014 (2 years)

I worked on web projects using CodeIgniter, Wordpress, Laravel, twitter bootstrap, jQuery, Ajax, Mysql, dataTable, fusionChart, React JS, Angular JS. I also worked on mobile projects using iPhone SDK, Android SDK with Objective C, Swift, Java.

Giáo dục

Bachelor

2005 - 2009 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự