Hình đại diện của YuchniukDesign
@YuchniukDesign
Cờ của United States Huntington, United States
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

YuchniukDesign

Trực tuyến Ngoại tuyến
All of our sites are XHTML1.0Strict and CSS2 Compliant (the current web standards). Our sites are also optimized for different screen resolutions (800X600 and 1024X768) and different browsers (IE, Netscape, Mozilla/Firefox, and Opera). We use DHTML (Dynamic HTML), CSS (Cascading Stylesheets), PhP and JavaScript for our designs. We design our sites to be able to be viewed by the most people, including people with vision, hearing and/or physical disabilities. Please visit us at [login to view URL] for our portfolio.
$15 USD/hr
1 Nhận xét
1.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự