Profile image of zabralex85
@zabralex85
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

zabralex85

Online Offline
MSSQL [2000 - 2008 R2] - since Jan 2006 WinForms - since March 2006 C# - since Dec 2006 ASP.Net - since June 2007 ASP.Net MVC - since May 2008
$5 USD/Giờ
các đánh giá về 0
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Head of development and support of information systems

Sep 2012 - Jun 2014 (1 year)

Managing team, creating projects, perfomance tuning of web apps

Senior ASP.Net Web Developer

Dec 2007 - Jan 2012 (4 years)

Projects: Help Desk site, 3 systems of electronic auctions service for data exchange between distributors and CRM system service for data exchange between our company and customers (Metro / Auchan ...) site to conduct surveys site consolidating data from legal experts site consolidating reports for top management implementation of SharePoint, Project Server, optimization of database servers, load testing sites and databases Support other websites and projects, etc. Total: Development windows services, web services, web sites, databases, query optimization and support. Technology: MSSQL 2000-2008, Net 2 - 4, , TSQL, XML, XSLT, Team Foundation Server 2008-2010, Visual Studio 2008-2010, SharePoint 2007/2010, VSS 2005, MS Team Test Load Agent / Controller.

Giáo dục

BS, Software Engeneer

2008 - 2013 (5 years)

Bằng Cấp

MCSA: 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012 (2014)

Prometric

TS: MS .NET Framework - Application Develop Foundatio (2011)

Prometric

Các xuất bản

Downloading Picasa Albums

Send SMS via Google Calendar

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự