Profile image of zakirhyder
@zakirhyder
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

zakirhyder

Online Offline
I have been working on wordpress joomla, cakephp, wordpress for 3 years. I have been developing Facebook Apps for more than 3 years and have worked on development & maintenance of more than 30 Applications till now. I have also work with Super Reward(). I have expertise in LAMP technology stack, FBML, Facebook API, Notification Emails, Newsfeed, DHTML, Facebook Connect and so on. Giving a presentation in Facebook Developer Garage Dhaka Fixing error in MySpace's PHP REST API Published a class in PHP Classes website Helping other open social developer I have been working on wordpress joomla, cakephp, wordpress for 3 years. I have been developing Facebook Apps for more than 3 years and have worked on development & maintenance of more than 30 Applications till now. I have also work with Super Reward(). I have expertise in LAMP technology stack, FBML, Facebook API, Notification Emails, Newsfeed, DHTML, Facebook Connect and so on. I am maintaining couple of ec2 servers for my clients. I have my own load balancing ruby code (with help of ) to maintain loadbalencing in ec2.I have one proxy(HAProxy), n-web server and 1 MySql server (according to - almost).
$13 USD/Giờ
các đánh giá về 38
6.0
  • 86%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự