Hình đại diện của zamoldar
@zamoldar
Cờ của Turkey Samsun, Turkey
Làm thành viên từ 6 tháng 11, 2010
2 Đề xuất

zamoldar

Trực tuyến Ngoại tuyến
C#/WPF/XAML/MVVM/NETCORE/ASPNETMVC/WebAPI with a strong background in computer science and 10+ years in software development. Solid hands-on experience from designing software to solving complex technical problems. My technical skills and proficiencies include: ¬ Software Application Development: .NetCore, .NET (C#,F#), C/C++, Python, PHP, Delphi.. ¬ Desktop Application Development: WPF(XAML/MVVM,UI/UIX), Windows Forms, Windows Service, ... ¬ Web Application Development: Asp.NET/MVC,WepApi,WCF, Javascript, Jquery.. ¬ Mobile Development: Native using Xamarin ¬ Hardware Development: Arduino, Raspberry ¬ Database Programing: Sql,EntityFramework,CodeFirst,Poco Classes,Migrations.. ¬ Database Design: MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite, SqlCe, NoSQL.. ¬ Computer Vision: Image Processing, Detection and Recognition ¬ Parallel Programing: Task Parallel Library (TPL), Asynchronous(async,await).. ¬ Software Design: UML, Design Patterns.. ¬ Deployment: Wixtools..
$30 USD/hr
41 nhận xét
6.5
  • 87%Công việc đã Hoàn thành
  • 74%Đúng ngân sách
  • 70%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Computer Engineering

2003 - 2008 (5 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự