Ảnh đại diện của ZamolxisInt
@ZamolxisInt
Cờ của Romania Cluj-napoca, Romania
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

ZamolxisInt

Trực tuyến Ngoại tuyến
MOBILE PLATFORMS: - Android, iOS, Qt, Windows Phone PROGRAMMING LANGUAGES AND PLATFORMS: - C/C++, Objective C, Visual Studio | GCC, XCode - Java | Eclipse | Android Studio - Pascal | Delphi - .NET - ASM, MASM - JavaScript, Ajax, GreaseMonkey - PHP, ASP, DATABASE ARCHITECTURE AND PROGRAMMING: - MySQL, MS SQL Server, Bordland DE, SQLite OTHER SKILLS AND TECHNOLOGIES: - Debugging (under Windows (x86/x64), Mac OS X, Android, iOS) - Reverse Engineering (x86/x64), hardware driver capture - Graphics, DirectX, OpenGL ES - Installers, Setups - 3D Studio Max - Shockwave 3D - ActiveX - DSP filters - Networking, TCP/IP - GUI, User Interface Design / Implementation
$25 USD/giờ
30 đánh giá
6.3
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 44%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Founder, Lead Programmer, CEO

Dec 2004

Established and leading an applications developer company from the programmer seat in order to help overseas companies and individuals with my extremely good programming skills.

Giáo dục

Programmer-Analyst

1993 - 1997 (4 years)

Các xuất bản

Introduction in game programming under BREW

Tutorial and introduction on mobile game programming for Qualcomm's mobile OS named BREW.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự