Hình đại diện của zash
@zash
Làm thành viên từ 3 tháng 4, 2004
0 Đề xuất

zash

Trực tuyến Ngoại tuyến
· Results-driven professional with experience in modeling of Object Oriented Systems Architecture and design, server-side programming and Intranet/Internet based Database Applications. · Proficient in Web-related technologies with expert level skills in C/C++, Visual C++, C#, .NET Framework, .NET Compact Framework, Pocket PC programming, Win32 API programming, Multithreading and Rational Rose. · Proven technical leadership and management skills. · Experience in working with web servers like MS IIS Server. · Experience in Database like MS SQL Server, ORACLE and MS Access, MS SQL Server CE. · Good team player with excellent interpersonal and communication skills. TECHNICAL SKILLS: Languages: C/C++, C#, Visual C++, VB.NET, ASP.NET, Java, pro C, PL/SQL, TSQL Technologies: .NET Framework, COM/DCOM, MTS, CORBA, MS Biz Talk, MS Share Point. Scripting Languages: VBScript, Java Script, HTML, Shell Scripting Visual/Web Tools: Visual Studio6.0, Visual Studio .NET, Visual SourceSafe, Clear Case Design Methodologies: UML with Rational Rose and Visio. Project Management: Microsoft Project Databases: MS SQL Server 2000, Oracle8.0, Object Store, MS Access, MS SQLCE Operating Systems: Windows NT/2000/XP/CE, UNIX, Solaris 8
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự