Ảnh đại diện của zaycker
@zaycker
Thành viên từ April, 2009
0 Đề xuất

zaycker

Trực tuyến Ngoại tuyến
Mainly JavaScript porgrammer - server (nodejs) and client (ExtJS, OpenLayers, jQuery) sides. But have knowledges in php (OOP), databases (sql, no-sql), ActionScript (flash), etc.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
2.4
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Developer

Mar 2014

Front-end development. , React, , , jQuery, CSS3, HTML5, Bootstrap, , SASS. for postprocessing with spritesmith for sprite packaging, bower for vendors git as cvs.

Developer

Feb 2012 - Feb 2013 (1 year)

Frontend of geo informational system development. Using of ExtJS, Openlayers, GeoExt, git, Java, various WMS servers.

Giáo dục

Master

2005 - 2010 (5 years)

Chứng chỉ

CSS 1.0 (2010)

The National Open University INTUIT

for passed exams

JavaScript 1.0 (2010)

The National Open University INTUIT

for passed exams

HTML 4.0 (2010)

The National Open University INTUIT

for passed exams

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự