Hình đại diện của zaycker
@zaycker
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

zaycker

Trực tuyến Ngoại tuyến
Mainly JavaScript porgrammer - server (nodejs) and client (ExtJS, OpenLayers, jQuery) sides. But have knowledges in php (OOP), databases (sql, no-sql), ActionScript (flash), etc.
$20 USD/Giờ
1 Nhận xét
2.4
  • 33%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Developer

Mar 2014

Front-end development. [url removed, login to view], React, [url removed, login to view], [url removed, login to view], jQuery, CSS3, HTML5, Bootstrap, [url removed, login to view], SASS. [url removed, login to view] for postprocessing with spritesmith for sprite packaging, bower for vendors git as cvs.

Developer

Feb 2012 - Feb 2013 (1 year)

Frontend of geo informational system development. Using of ExtJS, Openlayers, GeoExt, git, Java, various WMS servers.

Giáo dục

Master

2005 - 2010 (5 years)

Bằng Cấp

CSS 1.0 (2010)

The National Open University INTUIT

[url removed, login to view] for passed exams

JavaScript 1.0 (2010)

The National Open University INTUIT

[url removed, login to view] for passed exams

HTML 4.0 (2010)

The National Open University INTUIT

[url removed, login to view] for passed exams

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự