Ảnh đại diện của zeeshanahmed1b
@zeeshanahmed1b
Cờ của Bahrain Manama, Bahrain
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 07 năm 2017
0 Đề xuất

zeeshanahmed1b

Trực tuyến Ngoại tuyến
Senior software engineer with 6+ years experience developing robust code for high-volume businesses. Expert in Java, Angular JS, Ionic and SQL with database analysis and design. Skills Java (SE/EE), JSP , Servlets, Struts2 Web 2.0 development using AJAX, Java Script, jQuery, AngularJS. Hybrid mobile app development through PhoneGap, JQuery, DOJO, Android SDK and Ionic Framework IBM WebSphere Portal 6.x/7.x/8.x IBM Web Experience Factory (WEF) 6.x/7.x/8.x Asp.net, C# MS SQL Server, MySQL, IBM DB2, Oracle 11g Hibernate, , Entity Framework Apache Solr Apache JMeter Selenium Stress testing through Jmeter Cluster environment setup Mobile website testing API Testing through Postman Redmine and Jira for Bug Reporting Proficient with Web Services, REST, SOAP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) JasperReports, Crystal Reports Portal theme development IBM Worklight v5.x Wordpress, Joomla CMS IBM Web Content Management (WCM) Eclipse IDE , Netbeans IDE, Visual Studio SVN, CVS PuTTy
$35 USD/giờ
1 đánh giá
0.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Software Engineer

Jan 2015

Work as Senior Software Engineer & QA Specialist

Technical Consultant

Jan 2012 - Dec 2014 (2 years)

Work as Mobile and Web Developer.

Giáo dục

BS in Computer Science

2007 - 2011 (4 years)

Qualifications

Certified Web Application Security Professional (CWASP) (2017)

we45 - Data, Fortified

Certified Web Application Security Professional by we45 and Verinite.

International Software Testing Qualifications Board (2015)

ISTQB®

ISTQB® Certified Tester is the most widespread qualification scheme in the world for the software testing profession.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự