Ảnh đại diện của zenithraysinfo
@zenithraysinfo
Cờ của India Erode, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 04 năm 2010
0 Đề xuất

zenithraysinfo

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 10 years’ experience for IT & BPO. I can submit OS/Platform Independent desktop software. I am here to provide and serve our best possible service to make the clients happy full filling desired work. IT Services: Java (JMF, JMS, JCA, JAI & IEEE) programming, Java (Swing, AWT, Core), New IT Software Ideas & Development, Jasper Ireport, Manual Testing, Google API, Twitter API, Facebook API Error/Problem Solving, Netbeans. Admin Services: Data Entry, Web Research, Directory Submission, WebScraping (web harvesting or web data extraction), Document Conversion, PDF Editing, PDF Conversion, Fillable PDF Forms, MS Word/ MS Excel to XML, Import Google API From Icloud / Ical, Typing English and Tamil.
$3 USD/giờ
14 đánh giá
3.6
  • 43%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Developer

Nov 2008

Giáo dục

B.Sc., Computer Science

2002 - 2005 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự