Ảnh đại diện của zeopix
@zeopix
Cờ của Spain Ciutadella De Menorca, Spain
Member since Ngày 13 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

Iván Guillén

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a Senior Software Engineer specialized in high quality software and high performance systems. Experience in: - php (vanilla, symfony2-3, zf, phalcon) - ruby (vanilla, rails) - c# (vanilla, unity, .net) - obj-c (iOS) - java (android) - go (vanilla, beego) - html/css/javascript (Bootstrap, AngularJS, AngularJS2-4, React, etc...) - MySQL, PgSQL, MongoDB, - DevOps: Docker, AWS, Ansible, Networks, Replication, High availability, backups, load balancing, blue-green deployment, etc. I can drive the your project by: - Setting up a development framework (task management, priority) - Ensuring Code Quality (Continuous Integration, SOLID principles, etc.) - Time to market (Continuous Deployment, RAD) - Architecture and Product Design (diagraming and conceptualization)
$25 USD/giờ
2 đánh giá
3.7
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • HTML Level 1
  85%
 • PHP5 1
  83%
 • US English Level 1
  80%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự