Ảnh đại diện của zerg78
@zerg78
Thành viên từ October, 2008
0 Đề xuất

zerg78

Trực tuyến Ngoại tuyến
- JavaScript, ECMAScript 6, TypeScript, AJAX, HTML5, CSS3, SASS; - Material Design, Bootstrap, Foundation; - Angular, Angular 2, Backbone, Marionette; - MEAN stack: Express, Node.js, MongoDB, LoopBack; - Jasmine, Protractor, ; - jQuery, YUI, Sencha(ExtJS), Sencha Touch, Qooxdoo, Bindows, DHTMLX; - D3, ,Raphael; - Docker; - Java, Alfresco, Liferay; - ASP.NET, C#, NHibernate, ; - Python, Django; - Phonegap;
$40 USD/giờ
1 đánh giá
5.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự