Hình đại diện của zhouchengfei1019
@zhouchengfei1019
Cờ của China Shenyang, China
Làm thành viên từ 4 tháng 11, 2019
0 Đề xuất

zhouchengfei1019

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a full stack web developer and production server manager. I have rich experience in both frontend and backend development, production server management, optimized database design and administrator etc. Here is my skill set. Special: - AWS, GCP - Chart development using D3 js - Trading algorithm development using Interactive Broker, Alpha Vantage - Geospatial programming 1. Frontend: - CSS, SCSS, Bootstrap 3/4, Jquery - modern JavaScript frameworks like React js, Angular js, Vue js 2. Backend: - Python Django and Flask - Ruby on Rails - PHP Codeigniter, Laravel, CakePHP, Symfony, Yii etc - Node Express js, Meteor js - Java Spring and SpringBoot 3. Database - MySql, PostgreSql, MsSql - MongoDB, AWS DynamoDB, Google Datastore 4. Cloud service - AWS EC2, ECS, Beanstalk, Lambda, Route 53, S3, RDS - GCP - Microsoft Azure, PowerBI - various VPS like Digital Ocean, Godaddy etc What I always trend is high quality and timezone is not matter between us. Thanks for your reading.
$50 USD/hr
8 nhận xét
5.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự