Ảnh đại diện của ziarahmanZR
@ziarahmanZR
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 12 năm 2014
7 Đề xuất

ziarahmanZR

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello there, My name is Zia Ur Rahman and I am 21 years old. I am a fully qualified professional Graphic Designer from Bangladesh with over 2 years’ experience in the Graphic Design. I am a Full-Time Freelancer so you can be assured I am reliable and always available to chat on projects. I can ensure that I will do attractive, unique, eye catching, professional design for you and I think professional design will increases your business. I always use my artistic sense and marketing experience to develop your branding design that fit your company's identity!!!
$15 USD/giờ
27 đánh giá
6.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Logo Design

Apr 2013 - Apr 2014 (1 year)

I work here many jobs.

Giáo dục

CSE

2013 - 2014 (1 year)

Bằng cấp

Graphic Design (2014)

DesignsHome It farm

Hello there, My name is Zia Rahman and I am 21 years old. Graphic designer from Bangladesh. Yes, I am a fully qualified professional Graphic Designer from Bangladesh with over 2 years’ experience in the Graphic Design. I am a Full-Time Freelancer so you can be assured I am reliable an am always available to chat on projects. I can ensure that I will do attractive, unique, eye catching, professional design for you and I think professional design will increases your business. I always use my artistic sense and marketing experience to develop your branding design that fit your company's identity!!!

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự