Ảnh đại diện của zitechnologies
@zitechnologies
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 08 năm 2004
0 Đề xuất

zitechnologies

Trực tuyến Ngoại tuyến
Designing: Adobe Photoshop (Preferred), Image Ready, Flash, CorelDraw, Photoshop, Flash and Anipro for 2DAnimation, 3DMax and 3D Studio, Apple Quicktime, Adobe AfterEffects, Fireworks, 3d Studio. Operating Systems: Windows 2003 .NET Server, Linux , Unix, Windows 95, Windows 98, Win ME/XP and Windows NT/2000. Databases: Oracle, Sybase, Informix, MS SQL Server, MS Access, Postgresql, MySQL. WebServer: IIS, Apache, RedHatSecure. Reporting: Crystal Reports Server Side Development: .NET, Java, Java Servlets & JSP, JavaBeans, JDBC, J2EE Framework and patterns, EJB 2.0, JCA, JMS, JNDI. Server Side Scripting: Php 3.x/4.x(Zend), CGI/Perl (Mod_perl/ActivePerl/ePerl), ASP, ISAPI/NSAPI, ASP.NET Languages: C/C++, Java (JDK2.0) Applets, VC++, VisualBasic DAO, ActiveX Data Objects (ADO), ActiveX, COM, DCOM, Microsoft Transaction Server (MTS), Microsoft Message Queing (MSMQ), VB.NET, C#. Wap Application Development: WML, WMLscript, XML.
$7 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự