Giải thưởng

 • 2022
 • Giải Stevie Vàng cho Sự Đổi Mới trong Quản Lý Công Nghệ, Lập Kế Hoạch & Triển Khai cho Các Ngành Dịch Vụ Khác

  2022 APAC Stevie Awards

 • Giải Bạc Stevie cho Thành Tựu Đột Phá Tăng trưởng

  2022 APAC Stevie Awards

 • Giải Đồng Stevie cho Thành Tựu Đột Phá trong Bán Hàng hoặc Tạo Doanh Thu: Freelancer Doanh Nghiệp

  2022 APAC Stevie Awards

 • Giải Pháp Ảo Hóa/Hybrid Tốt Nhất

  HR Tech Awards 2022

 • Nền Tảng Cloud về Nhân Lực Freelance & Crowdsource Tốt Nhất 2022

  Southeast Asia Business Awards 2022

 • Silver Stevie Award for Most Innovative Company of the Year - Quy mô 2500 nhân viên

  2022 IBA Stevie Awards

 • Bronze Stevie Award for Achievement in Product Innovation

  2022 IBA Stevie Awards

 • 2021
 • Giải Stevie Vàng cho Sự Xuất Sắc trong Đổi Mới Ngành Công Nghệ - Hơn 100 nhân viên

  2021 APAC Stevie Awards

 • Giải Stevie Vàng cho Sự Đổi Mới trong Quản Lý Công Nghệ, Lập Kế Hoạch & Triển Khai - Các Ngành Dịch Vụ Khác

  2021 APAC Stevie Awards

 • Giải Đồng Stevie cho Quản Lý Sáng Tạo trong lĩnh vực Công Nghệ - Hơn 100 Nhân Viên

  2021 APAC Stevie Awards

 • Giải Stevie Bạc cho Thành Tựu Tăng Trưởng

  The International Business Stevie Awards 2021

 • Giải Đồng Stevie cho Thành Tích Bán Hàng hoặc Tạo Doanh Thu

  The International Business Stevie Awards 2021

 • Giải Đồng Stevie cho Công Ty Công Nghệ SángTạo Nhất Của Năm - Lên đến 2.500 Nhân Viên

  The International Business Stevie Awards 2021

 • 2020
 • Official Webby Honoree for Best Employment Website

  24th Annual Webby Awards

 • Silver Stevie Award for Innovative Management in Technology Industry

  2020 APAC Stevie Awards

 • Silver Stevie Award for Excellence in Innovation in Technology Industry

  2020 APAC Stevie Awards

 • Silver Stevie Award for Innovation in Technology Management, Planning, and Implementation

  2020 APAC Stevie Awards

 • Bronze Stevie Award for Most Innovative Communications Professional of The Year : Helma Kusuma

  2020 APAC Stevie Awards

 • Gold Stevie Award for Best Website: Business or Professional Services

  Giải Kinh Doanh Quốc Tế của Stevie 2020

 • Gold Stevie Award for Best Website: Business or Professional Services

  Giải Kinh Doanh Quốc Tế của Stevie 2020

 • Gold Stevie Award for Best Website: Business or Professional Services

  Giải Kinh Doanh Quốc Tế của Stevie 2020

 • Silver Stevie Award for Matt Barrie : Executive of The Year - Business or Professional Services

  Giải Kinh Doanh Quốc Tế của Stevie 2020

 • Bronze Stevie Award for Company of the Year - Business or Professional Services - Large

  Giải Kinh Doanh Quốc Tế của Stevie 2020

 • 2019
 • Giải Stevie Vàng cho Sebastian Siseles, Giám Đốc Của Năm - Mảng Truyền Thông, Quan Hệ Đầu Tư hoặc PR

  Giải Thưởng Stevie Quốc Tế 2019

 • Giải Stevie Vàng cho Matt Barrie, Giám Đốc Của Năm - Mảng Kinh Doanh hoặc Dịch Vụ Chuyên Môn

  Giải Thưởng Stevie Quốc Tế 2019

 • Chiến thắng giải Stevie Vàng cho Freelancer API, Đột Phá Công Nghệ Của Năm - dành cho các tổ chức có quy mô đến 1000 nhân viên

  Giải Thưởng Stevie Quốc Tế 2019

 • Giải Stevie Bạc cho Công Ty Của Năm - Lĩnh vực kinh doanh hoặc dịch vụ chuyên môn - Lớn

  Giải Thưởng Stevie Quốc Tế 2019

 • Giải Stevie Bạc cho Đội Truyền Thông Của Năm

  Giải Thưởng Stevie Quốc Tế 2019

 • Giải Stevie Bạc cho Công Ty Công Nghệ Đột Phá Nhất Năm - lên đến 2500 Nhân Viên

  Giải Thưởng Stevie Quốc Tế 2019

 • Giải thưởng do người dùng bình chọn - Website việc làm tốt nhất

  Giải Thưởng Webby Thường Niên Lần Thứ 23 - Năm 2019

 • Giải Stevie Vàng về Đột Phá Quản Trị trong lĩnh vực Công Nghệ - cho công ty có hơn 100 nhân viên

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2019

 • Giải Stevie Vàng về Đột Phá Trong Quản Lý, Quy Hoạch & Triển Khai Công Nghệ - cho nhóm Lĩnh Vực Dịch Vụ Khác

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2019

 • Giải Stevie Đồng về Sáng Tạo Xuất Sắc Trong Lĩnh Vực Công Nghệ - cho công ty có hơn 100 nhân viên

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2019

 • Giải Stevie Đồng về Đội Truyền Thông Đột Phá Nhất Năm

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2019

 • 2018
 • Giải Stevie Đồng về Dịch Vụ Kinh Doanh

  Giải Thưởng International Business 2018

 • Giải Stevie Bạc cho Công Ty Đột Phá Nhất Năm - Lên đến 2500 nhân viên

  Giải Thưởng International Business 2018

 • Giải Stevie Bạc cho Bộ Phận Truyền Thông của năm

  Giải Thưởng International Business 2018

 • Giải Stevie Đồng cho Công Ty Công Nghệ Đột Phá Nhất Năm - Lên đến 2500 nhân viên

  Giải Thưởng International Business 2018

 • Giải Stevie Vàng dành cho Matt Barrie (CEO) - Giám Đốc Của Năm - Dịch Vụ Kinh Doanh hoặc Chuyên Môn

  Giải Thưởng International Business 2018

 • Giải Stevie Đồng dành cho Sebastian Siseles - Chuyên Viên Truyền Thông, Quan Hệ Đầu Tư, PR của năm

  Giải Thưởng International Business 2018

 • Giải Stevie Vàng về Đột Phá Trang Web Mua Sắm hoặc Thương Mại Điện Tử

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2018

 • Giải Stevie Vàng về Đột Phá Quản Trị trong lĩnh vực Công Nghệ

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2018

 • Giải Stevie Bạc về Sáng Tạo Xuất Sắc Trong Lĩnh Vực Công Nghệ

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2018

 • Giải Stevie Bạc về Đội Truyền Thông Đột Phá Nhất Năm

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2018

 • Giải Stevie Bạc về Đột Phá Trong Phát Triển Công Nghệ

  Giải Thưởng Stevie Châu Á Thái Bình Dương 2018

 • Vinh Danh - Lĩnh Vực Việc làm

  Giải Thưởng Webby Thường Niên Lần Thứ 22 - Năm 2018

 • Giải Tiếng Nói Con Người - Các Trang & Ứng Dụng Di Động: Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

  Giải Thưởng Webby Thường Niên Lần Thứ 22 - Năm 2018

 • Lĩnh Vực Công Nghệ Số

  Giải Thưởng Premier's NSW Export 2018

 • 2017
 • Người Chiến Thắng NSW Innovation ở Giải Xuất Khẩu

  Premiers NSW Export Awards 2017

 • Công Ty Công Nghệ Toàn Cầu Của Năm 2017

  Giải Thưởng ASIA CEO

 • Giải Thưởng Silver Stevie cho Matt Barrie, Giám Đốc Của Năm - Internet/Truyền Thông Mới

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2017

 • Giải Stevie Vàng cho Bộ Phận Truyền Thông Của Năm

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2017

 • Giải Thưởng Silver Stevie cho Sebastian Siseles, Giám Đốc PR Của Năm

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2017

 • Giải Stevie Vàng cho ứng dụng iOS và Android của Freelancer.com

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2017

 • Giải Bạc Stevie Award cho Dịch vụ

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2017

 • Giải Stevie Bạc cho Công Ty Công Nghệ Đột Phá Nhất Năm - lên đến 2500 Nhân Viên

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2017

 • Giải Stevie Bạc về Trải Nghiệm Người Dùng Tốt Nhất

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2017

 • 2016
 • Lĩnh vực Thương Mại Điện Tử

  Giải Thưởng Australian Export lần thứ 54

 • Lĩnh vực Thương Mại Điện Tử

  Giải Thưởng Premier's NSW Export 2016

 • Giải thưởng Grand Stevie

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giài Stevie Vàng về Thiết Kế Giao Diện Đẹp Nhất

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Vàng về Chuyên Viên Của Năm - Internet/Truyền Thông

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Vàng về Chuyên Viên Truyền Thông, Quan Hệ Đầu Tư hay PR Của Năm

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Vàng cho Bộ Phận Truyền Thông Của Năm

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Vàng cho Công Ty Của Năm - Kinh Doanh hay Dịch Vụ - Lớn

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Vàng cho Công Ty Cải Tiến Nhất tại Châu Á, Úc và New Zealand

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Bạc cho Chiến Dịch PR Truyền Thông - Quan Hệ Truyền Thông Của Năm

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Bạc cho Công Ty Của Năm - Internet/Truyền Thông

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Bạc cho Chuyên Viên Của Năm - Quảng Cáo, Marketing, PR, Dịch Vụ & Kinh Doanh Khác

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Bạc cho Các Tiện Ích & Dịch Vụ

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Đồng cho Chiến Dịch Truyền Thông PR Của Năm - Quan Hệ Công Chúng

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải Stevie Đồng cho Quảng Cáo, Marketing, PR & Dịch Vụ Kinh Doanh

  Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2016

 • Giải danh dự - Nghiệp vụ tốt nhất

  Giải thưởng niên lần thứ 20 Webby 2016

 • Giải thưởng do người dùng bình chọn - Website việc làm tốt nhất

  Giải thưởng niên lần thứ 20 Webby 2016

 • Website việc làm tốt nhất

  Giải thưởng niên lần thứ 20 Webby 2016

 • Top 50 Nhà tiên phong công nghệ

  Australia và New Zealand, 2016

 • Gold Stevie Winner - Giải thưởng Nhà quản trị sáng tạo của lĩnh vực Công nghệ

  Giải thưởng Asia-Pacific Stevie 2016

 • Giải bạc Stevie - Dành cho Sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ

  Giải thưởng Asia-Pacific Stevie 2016

 • Giải bạc Stevie - Dành cho Sáng tạo trong Thông tin thương mại hoặc Website ứng dụng

  Giải thưởng Asia-Pacific Stevie 2016

 • Giải Stevie đồng - Dành cho sáng tạo trong Ứng dụng thực tiễn với kinh doanh

  Giải thưởng Asia-Pacific Stevie 2016

 • Matt Barrie, người nằm trong danh sách nhà tư tưởng và sáng tạo hàng đầu Australia

  Knowledge Nation 100

 • 2015
 • Công ty công nghệ của năm

  Giải thưởng Asia CEO 2015

 • Khen thưởng cao - Dịch vụ doanh nghiệp

  Giải thưởng Premier's NSW Export 2015

 • Giải Vàng EIKON - Chiến dịch số tại địa phương tốt nhất ở LATAM

  Giải thưởng EIKON 2015

 • Chung kết dịch vụ doanh nghiệp

  Giải thưởng Premier's NSW Export 2015

 • Người thắng cuộc, giải thưởng Stevie do người dùng bình chọn năm 2015 cho Các công ty được ưa thích

  Giải thưởng Stevie do người dùng bình chọn năm 2015 cho Các công ty được ưa thích

 • Giải thưởng người dùng bình chọn cho Truyền thông mới/ Internet

  Giải thưởng Stevie do người dùng bình chọn năm 2015 cho Các công ty được ưa thích

 • Giải thưởng do người dùng bình chọn cho Truyền thông & Giải trí và Dịch vụ doanh nghiệp

  Giải thưởng Stevie do người dùng bình chọn năm 2015 cho Các công ty được ưa thích

 • Các chuyên gia được chú ý nhất Australia - Mảng CEO, công nghệ và nhân lực

  LinkedIn Power Profiles 2015

 • Giải Gold Stevie cho Đội ngũ truyền thông của năm

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015

 • Giải Gold Stevie cho Công ty của năm - Internet/ Truyền thông mới

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015
 • Giải Silver Stevie cho Chiến dịch Truyền thông hoặc PR của năm

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015

 • Giải Silver Stevie cho Matt Barrie, Nhà quản trị của năm - Dịch vụ doanh nghiệp

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015

 • Giải Bạc Stevie cho Công ty của năm - Dịch vụ Kinh doanh hoặc Dịch vụ Chuyên nghiệp

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015

 • Giải Bạc Stevie Award cho Dịch vụ

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015

 • Giải Stevie đồng cho Giám đốc PR của năm

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015

 • Giải Stevie đồng cho Matt Barrie, Giám đốc của năm - Mảng Internet/Truyền thông mới

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015

 • Giải Stevie đồng cho Tiện ích & Dịch vụ

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2015

 • Mạng điện toán đám mây về nhân lực lớn nhất

  Báo cáo phân tích ngành đào tạo nhân viên 2015

 • 100 Kĩ sư có ảnh hưởng nhất Australia (Matt Barrie)

  Hội kĩ sư Australia 2015 Top 100 kĩ sư có ảnh hưởng nhất

 • Giải thưởng do người dùng bình chọn - Website dịch vụ chuyên nghiệp tốt nhất

  Các giải thưởng Webby hàng năm lần thứ 19 năm 2015

 • Website dịch vụ chuyên nghiệp tốt nhất

  Các giải thưởng Webby hàng năm lần thứ 19 năm 2015

 • Giải thưởng do người dùng bình chọn - Website việc làm tốt nhất

  Các giải thưởng Webby hàng năm lần thứ 19 năm 2015

 • Website việc làm tốt nhất

  Các giải thưởng Webby hàng năm lần thứ 19 năm 2015

 • Chiến thuật đột phá tốt nhất của năm

  Giám độc chiến lược cao cấp và giải thưởng năm 2015, London

 • Đoạt giải Silver Stevie - Công ty của năm: Internet/ Truyền thông kiểu mới

  Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương năm 2015

 • 2014
 • Giải thưởng Gold Stevie cho Website của năm - Dịch vụ doanh nghiệp

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2014

 • Giải thưởng Silver Stevie cho Ứng dụng của năm - Dịch vụ doanh nghiệp

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2014

 • Giải thưởng Silver Stevie cho Nhà quản trị của năm (Matt Barrie) - Dịch vụ doanh nghiệp

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2014

 • Giải Stevie đồng cho Nhà quản trị của năm (Matt Barrie) - Internet/Truyền thông mới

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2014

 • Giải Stevie Đồng cho Đội Truyền Thông Của Năm

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2014

 • Giải thưởng Silver Stevie - Công ty công nghệ của năm

  Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương 2014

 • Giải thưởng do người dùng bình chọn - Việc làm

  Giải thưởng Webby hằng năm lần thứ 18 năm 2014

 • Chính thức vinh danh Trang chủ/ Trang chào mừng tốt nhất

  Giải thưởng Webby hằng năm lần thứ 18 năm 2014

 • Chính thức vinh danh Định hướng/ Cấu trúc tốt nhất

  Giải thưởng Webby hằng năm lần thứ 18 năm 2014

 • 2013
 • Doanh nhân của năm (Matt Barrie)

  Hội kĩ sư Australia Giải kĩ thuật xuất sắc của Sydney 2013

 • Giải thưởng Gold Stevie cho Lập trình phần mềm/ Thiết kế tốt nhất

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2013

 • Giải thưởng Silver Stevie cho Nhà quản trị của năm (Matt Barrie) - Internet/ Truyền thông mới

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2013

 • Giải Stevie Đồng cho Chiến Dịch Truyền Thông PR Của Năm

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2013

 • Doanh nhân trẻ Blackberry của năm (Matt Barrie)

  Giải thưởng News Limited 2013

 • Doanh nghiệp tốt nhất

  Giải thưởng AIMIA hằng năm lần thứ 19 năm 2013

 • 2012
 • Giải thưởng do người dùng bình chọn

  Giải thưởng Webby lần thứ 16 năm 2012

 • Giải thưởng Deloitte Fast 50 2012

  Người đoạt giải 50 Doanh nghiệp công nghệ bứt phá 2012

 • Giải thưởng Deloitte Fast 500 khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2012

  Quán quân giải 500 Bứt phá khu vực châu Á Thái Bình Dương

 • Công ty của năm, Internet/ Truyền thông kiểu mới

  Giải thưởng Doanh nghiệp toàn cầu năm 2012

 • Giải thưởng do người dùng bình chọn

  Giải thưởng AIMIA hằng năm lần thứ 18 năm 2012

 • 2011
 • Website công việc tốt nhất

  Giải thưởng Webby hằng năm lần thứ 15 năm 2011

 • Giải người dùng bình chọn

  Giải thưởng Webby hằng năm lần thứ 15 năm 2011

 • Thành tích xuất khẩu tốt nhất

  Giải thưởng AIMIA hằng năm lần thứ 17 năm 2011

 • Giải thưởng do người dùng bình chọn

  Giải thưởng AIMIA hằng năm lần thứ 17 năm 2011

 • Doanh nhân công nghệ của năm - Vùng Đông (Matt Barrie)

  Ernst & Young 2011

 • Lễ nhậm chức Doanh nhân BRW của năm (Matt Barrie)

  BRW 2011

 • Khởi đầu chớp nhoáng 2011

  BRW 2011

 • Fast 100 2011

  BRW

 • 2010
 • Doanh nghiệp trực tuyến tốt nhất

  Giải thưởng Anthill năm 2010

 • Phát triển toàn cầu tốt nhất

  Giải thưởng Anthill năm 2010

 • Bình chọn của người đọc

  Giải thưởng Anthill năm 2010

 • Smart 100

  Anthill

 • Doanh nhân của năm (Matt Barrie)

  Tạp chí doanh nghiệp năng động năm 2010