Thuê các freelancer chỉ với một phần nhỏ chi phí!

 • Đăng dự án của bạn trong vài giây

 • So sánh giá & chọn người đặt giá

 • Chỉ thanh toán khi hài lòng

Đang tìm việc?

Trở thành một freelancer và kiếm tiền!

 • Xem qua các việc làm phù hợp với kĩ năng của bạn

 • Xin việc

 • Nhận việc và tăng thêm thu nhập

hoặc
Đăng ký với địa chỉ email của bạn Muốn thuê?
hoặc

Xin lỗi chúng tôi không tìm thấy tên đăng nhập hoặc mật khẩu này

 1. Quên mật khẩu?

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay!

hoặc
 1. Có mã giảm giá?

Chi phí Thiết Kế App Di Động $150
Thiết Kế Kiến Trúc này giá $150
NASA đã thiết kế
các thành phần cánh tay rôbốt từ
$50
Thiết Kế Website này giá $390

Thuê các freelancer chuyên gia cho công việc của bạn trực tuyến

Millions of small businesses use freelance jobs on Freelancer to turn their ideas into reality.

Bạn tài năng và đang tìm việc? Đăng ký làm freelancer.

Bạn cần hoàn thành công việc?

Đăng dự án của bạn và nhận các chào giá cạnh tranh từ các freelancer chỉ trong vài phút. Hệ thống danh tiếng của chúng tôi sẽ giúp việc tìm kiếm freelancer hoàn hảo dễ dàng hơn cho công việc của bạn. Đây là cách đơn giản và an toàn nhất để hoàn thành công việc trực tuyến.

We have millions of Freelancers for thousands of freelance jobs: from web design, mobile app development, virtual assistants, product manufacturing and graphic design. Whatever your needs, there will be a freelancer to get it done.

Bạn sẽ nhận được những lợi ich nào?

 • Bạn sẽ nhận các chào giá miễn phí từ các freelancer tài năng của chúng tôi trong giây lát.
 • Duy trì cập nhật thông qua hỗ trợ 24/7, phần mềm ghi nhận thời gian và ứng dụng di động của chúng tôi.
 • Trao đổi miễn phí.
 • Tìm ví dụ các công việc trước đây.
 • Chỉ thanh toán cho công việc khi hoàn thành an toàn và bảo đảm. Giải ngân thanh toán của bạn sau khi bạn đã hài lòng 100% với công việc được giao.

Thuê Freelancer và Tìm Việc Freelance Trực Tuyến

Website IT và Phần Mềm

Thiết Kế Website

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $190 USD
đánh giá
chi phí $50 USD

Template cho WordPress

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $390 USD

Phát Triển Phần Mềm

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $210 USD

Di động

Ứng dụng Android

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $1.320 USD

Ứng dụng iPhone

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $50 USD

Thiết Kế Ứng Dụng Di Động

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $150 USD

Thiết kế màn hình ứng dụng

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $20 USD

Thiết kế

đánh giá
chi phí $90 USD

Thiết Kế Sản Phẩm

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $40 USD

Thiết Kế Kiến Trúc

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $100 USD

Thiết Kế Đồ Họa

Đăng Công Việc Tương Tự
đánh giá
chi phí $30 USD
Expose Our Logo To Win $25,000 Expose Our Logo To Win $25,000