Logo freelancer
Cách Thức Hoạt Động
Tìm công việc
Đăng Nhập
Đăng Ký
Đăng dự án

Thuê các freelancer giỏi nhất cho công việc bất kỳ qua mạng.

Thuê các freelancer giỏi nhất cho công việc bất kỳ qua mạng.

Thuê các freelancer giỏi nhất cho công việc bất kỳ qua mạng.

Thuê các freelancer giỏi nhất cho công việc bất kỳ qua mạng.

Hàng triệu người đã dùng freelancer.com để biến ý tưởng thành hiện thực.
Thiết kế tấm chắn bức xạ cho NASA với chi phí 500 USD trong 15 ngày
Thiết kế ứng dụng di động này với chi phí 1500 USD trong 20 ngày
Thiết kế kiến trúc này với chi phí 500 USD trong 15 ngày
Thiết kế hình này với chi phí 100 USD trong 5 ngày
Thuê Freelancer Kiếm tiền freelance Thuê freelancer Kiếm tiền freelance
Thiết kế tấm chắn bức xạ cho NASA với chi phí 500 USD trong 15 ngày
Thiết kế ứng dụng di động này với chi phí 1500 USD trong 20 ngày
Thiết kế kiến trúc này với chi phí 500 USD trong 15 ngày
Thiết kế hình này với chi phí 100 USD trong 5 ngày

Biến ý tưởng thành hiện thực cùng Freelancer.

Lấy cảm hứng từ hơn 1800 kỹ năng
Thiết kế logo.
Khám phá thêm
Thiết kế logo.
30 USD trong 1 ngày.
Thiết kế bao bì.
Khám phá thêm
Thiết kế bao bì.
280 USD trong 4 ngày.
Thiết kế ứng dụng mobile.
Khám phá thêm
Thiết kế ứng dụng mobile.
600 USD trong 4 ngày.
WordPress.
Khám phá thêm
WordPress.
45 USD trong 1 ngày
Thiết kế logo.
Khám phá thêm
Thiết kế logo.
30 USD trong 2 ngày.
Website.
Khám phá thêm
Website.
150 USD trong 1 ngày.
Thiết kế sản phẩm.
Khám phá thêm
Thiết kế sản phẩm.
260 USD trong 6 ngày.
Vẽ minh họa.
Khám phá thêm
Vẽ minh họa.
10 USD trong 3 ngày.
WordPress.
Khám phá thêm
WordPress.
150 USD trong 18 ngày.
Thiết kế bao bì.
Khám phá thêm
Thiết kế bao bì.
50 USD trong 10 ngày.
Thiết kế ứng dụng mobile.
Khám phá thêm
Thiết kế ứng dụng mobile.
100 USD trong 1 ngày.
Thiết kế bao bì.
Khám phá thêm
Thiết kế bao bì.
155 USD trong 2 ngày.
Website.
Khám phá thêm
Website.
200 USD trong 9 ngày.
Làm mô hình 3D.
Khám phá thêm
Làm mô hình 3D.
110 USD trong 28 ngày.
Thiết kế đồ họa.
Khám phá thêm
Thiết kế đồ họa.
111 USD trong 8 ngày.
Thiết kế đồ họa.
Khám phá thêm
Thiết kế đồ họa.
60 USD trong 10 ngày.
Xem thêm dự án
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2021 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
There is no internet connection