Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

Hello I needed a single form customization in my existing application. more details discuss on chat. Thanks

5 ₹700 INR May 8, 2021 5 ngày, 22 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

We're launching a Coffee Blend and want a premium design for it the bag. Theme: Modern, clean and premium. It's an expensive luxury coffee. Important: - Please be creative and ONLY su...

76 €100 EUR May 8, 2021 1 ngày, 19 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

New logo for a dental office "TRADITIONS DENTAL" . Office name is "TRADITIONS DENTAL"

841 $100 USD May 8, 2021 1 tuần, 1 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

We are looking for an illustrator who specializes in botanical illustrations. DETAILS: 1. Illustration of Pachypodium gracilius with yellow flower(s).(http://tiny.cc/o76xtz) 2. Will be...

46 $100 USD May 8, 2021 5 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Hiya! I'm a photographer that hates doing my own edits. However, my standards are pretty high, so if you know some advanced photoshop manipulations that can make this image tres wonderf...

83 $63 CAD May 7, 2021 4 ngày, 18 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

ONE PAGE IN WORDPRESS WITH ONE MASTERSLIDER. Initial design at end of contest only, then a few days after that to deliver the finished page. so you have enough time to create after winn...

28 $600 USD May 7, 2021 5 ngày, 8 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Looking for someone to build a 1 screen prototype or proof a concept. 1 view/screen application ios or android Using Camera Realtime Replacing Green background with any image, image ca...

1 $250 USD May 7, 2021 3 tuần, 6 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

This is a logo for a “Bounce House” company. The house house is water sides, games and also dry bounce castles. The Phrase that will be used for the logo is “Bounce House Wilmingto...

214 $250 USD May 6, 2021 3 ngày, 21 giờ Đăng một cuộc thi như thế này