Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

Hài lòng 100%

Hài lòng 100%

Bạn yêu cầu thay đổi và sửa lại và chỉ trả tiền khi hài lòng.

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên Cuộc thi Bài thi Giải thưởng Đã bắt đầu Trái

I travel full time and work online and I often have to tether my computer to use mobile data to use the internet. I need to stop other apps from running automatic updates, downloads etc...

1 $120 USD May 29, 2017 5 ngày, 23 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

We're looking for a cartoon style image of a Beluga whale, standing straight up, wearing a suit and aviator sunglasses. The image will be at the top and center of our YouTube channel: B...

7 $35 USD May 29, 2017 5 ngày, 16 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I need to modernize a book cover, in a Geometry, Minimalist style. We need just the illustration. Please refer to our brand guide for our corporate colour. However, the flag colours ca...

11 RM250 MYR May 29, 2017 1 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I started The Art of Coffee because I want to bring good coffee to anyone and everyone. This applies to the coffee lovers at home, to the hotels and restaurants who make rubbish coffee ...

157 £150 GBP May 29, 2017 5 ngày, 9 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

PROJECT DESCRIPTION: This is a print advertisement for a magazine... It's to promote a new recording artist "Camille Nelson" and her debut album, "Lead Me Home" - It's a full page ad th...

20 $175 USD May 29, 2017 2 ngày, 6 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Need a pool part flyer  Darnell's Wet & Wild'n 31st Birthday Pool party Address 3130, Ivy Falls Drive . Details Bring a Bottle , Bring a Towel , Invite only . Starts 5:30 pm .Gift Cards...

16 $50 USD May 29, 2017 5 ngày, 6 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Looking for a thoughtful logo. The logo needs to depict company services relating to providing diagnostic, training and transformation consulting services resulting in breakthrough impr...

244 $50 USD May 28, 2017 5 ngày, 3 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Our company manufactures windows and doors. We need to develop a square logo that we can use as an icon and also as a sticker that we can put on our windows when they are installed at ...

530 $250 USD May 28, 2017 4 ngày, 1 giờ Đăng một cuộc thi tương tự