Tạo một cuộc thi thật nhanh chóng và miễn phí!

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

Hài lòng 100%

Hài lòng 100%

Bạn yêu cầu thay đổi và sửa lại và chỉ trả tiền khi hài lòng.

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên Cuộc thi Bài thi Giải thưởng Đã bắt đầu Trái

I need a logo to present a non-profit organization named "Egyptian Canadian community council" or ECCC,thats offers different type of services to the Canadian Egyptian community in Cana...

22 $50 USD Mar 28, 2017 3 ngày, 5 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

The name of the hosting company: - hostingtroll This is .nl and .com so the logo should be not based on .nl or .com, but internationally. You can see an example from competitor...

19 $40 USD Mar 28, 2017 5 ngày, 20 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

If you're interested in this contest the award is $100. I have attached the freelancer docs containing the contest details. Good luck!

60 $100 USD Mar 28, 2017 5 ngày, 19 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Starting from these two packages please create variations on this theme without copying them .No combine images on packages together. Develop the chosen theme. You can make one or two ...

4 €220 EUR Mar 28, 2017 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi tương tự

I'm looking for an artist that can create a fantastic design for an African-American family reunion. That is not the name of an organization. The design will be used as a logo on the ...

220 $204 USD Mar 28, 2017 2 ngày, 16 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I own a meal prep company website Napavalleyfitmeals.com i need a logo that is original and clean. i would like you to submit a pair of logos one that just has the words in a nice font ...

67 $90 USD Mar 28, 2017 5 ngày, 14 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

My name is Scott, I work for Eljen Corporation and we are looking for a design to go on a semi-truck as a vinyl wrap. We would like to setup a design contest with a 300 dollar prize f...

13 $500 USD Mar 28, 2017 4 tuần Đăng một cuộc thi tương tự

Wedding Monogram Design. The first will be the couple's pre-wedding initials: L and M. The second, for after the ceremony, will include their last name initial: A or the full last nam...

42 $75 USD Mar 28, 2017 3 ngày, 13 giờ Đăng một cuộc thi tương tự