Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

3D Model a checker piece to be 3D printed on an SLA (Resin) Printer with high precision. The piece is approximately 30mm x 7mm. The checker piece will have a hollowed out center (accord...

11 €180 EUR Aug 16, 2018 1 ngày, 21 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hey Guys, I'm after a brand name and logo created for "Lens Flare Photography" To be used for commercial photography Please see attached sample of what I like. Please mak...

78 $100 AUD Aug 16, 2018 5 ngày, 17 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hello, We are in need of a logo for our club ''Belgaum Riders Club''. We already have a logo but is just too basic and we are looking for a fresh new, and funky logo design which wil...

61 $100 AUD Aug 16, 2018 5 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

The app is a sort of a distress app. Functional aspects of the design --------------------------------------------------------- When I am in distress and pressed a button on the...

1 $240 SGD Aug 16, 2018 5 ngày, 13 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hello We are looking to have a logo made for our swimming business Swim Dynamic. We are looking for something simple and clean that we can use for our website & social media page...

180 $130 USD Aug 16, 2018 5 ngày, 9 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

I would like you to say the following phrases (and more) at 150BPM DJ Nate (say this a few different ways) Fuck you Fuck it Let's go Don't hate on DJ Nate One, two, three, four,...

2 $60 USD Aug 16, 2018 5 ngày, 4 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

LOGO - I need a logo for a multi family property management company that also provides construction services and real estate services. The name is Southern Greenway Construction and Re...

222 $250 USD Aug 16, 2018 5 ngày, 3 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

A silicone over-molded ring about 235mm wide with ring diameter of 32mm. I need a cross section view showing the internal ring made of metal and the outer-silicone-overmold about 5mm t...

40 $190 USD Aug 15, 2018 2 ngày, 10 giờ Đăng một cuộc thi như thế này