Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

I am currently rebranding my organization's Veteran Service Dog program and in need of a new logo. I am looking for something that is catchy and appealing to the eye and will be easily ...

368 $250 USD Jun 30, 2022 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

We are established famous tattoo studio based in London, UK and we are starting Tattoo Care Products line the name is OUTKASTS

86 £255 GBP Jun 30, 2022 5 ngày, 22 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Our company Name that should read the Logo is: - - - Home Design Group - - - The Name of the company (Home Design Group) will be accompanied depending on the name of the region or the ...

586 $111 USD Jun 29, 2022 1 tuần, 1 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Dragonfly Potions Business Idea: Dragonfly Potions is a start-up business which aims to create and sell handmade health and beauty potions made with love and intention such as body ...

205 $100 USD Jun 29, 2022 5 ngày, 18 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

We are looking to redesign a logo for a minority woman running for re-election to city council in Kansas City, Missouri. We need a logo design that is vibrant, modern, and professional....

155 $100 USD Jun 29, 2022 2 ngày, 18 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Consultoría CRESC / Cresce Consulting We provide specialized Responsible Sourcing consulting in MEXICO. Our main clients are small and medium-sized companies, of any kind (from the fie...

1212 $272 USD Jun 29, 2022 2 tuần, 4 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Need retro graphic design for a tshirt with "The Best Is Yet To Come" See attached would like the font to be similar with wave. 1 or 2 color designs.

141 $75 USD Jun 29, 2022 5 ngày, 2 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

I need a logo done for the domain name JerseyKing.com 1. I want this done in powerful colors. 2. I want a crown in the logo. Maybe over the I in King. It does not have to be. 3. I do ...

409 $125 USD Jun 29, 2022 2 ngày, 23 giờ Đăng một cuộc thi như thế này