Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

Hài lòng 100%

Hài lòng 100%

Bạn yêu cầu thay đổi và sửa lại và chỉ trả tiền khi hài lòng.

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên Cuộc thi Bài thi Giải thưởng Đã bắt đầu Trái

I would like Cover Art for a Hip-Hop track by artists from The Bahamas, GFive and Effortless Kel$. I've attached the song for your review, any ideas can be derived from there. Also, the...

1 $50 USD Feb 23, 2018 5 ngày, 18 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Hi, THIS CONTEST PRICE IS FOR INTERIOR ONLY. I will add more funds for Exterior once I see true talent I need a floor plan + 3D model of a house with following specifications an...

3 $205 USD Feb 23, 2018 5 ngày, 17 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

We want to update our print marketing material. This project will include updating five of our marketing sales brochures relating to services we provide. The five brochures are Safety S...

10 $1000 USD Feb 23, 2018 1 tuần, 3 ngày Đăng một cuộc thi tương tự

Create a logo for a store selling male grooming products like beard wax, oils and accessories like straight razors and combs. The name of the company is Mad Beard and should be visib...

33 kr800 SEK Feb 23, 2018 1 tuần, 1 ngày Đăng một cuộc thi tương tự

Politas Consulting (politasconsulting.com) is a new legal and public policy consulting firm that helps cities and special-status areas (such as special economic zones) shape the future ...

179 $400 USD Feb 23, 2018 3 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I need a logo design for my attorney client. The name of the Attorney Firm is "Sacramento Sexual Harassment Lawyers". It should be Clean, Clear and Professional. The website (not buil...

237 $200 USD Feb 23, 2018 1 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

look for flyer designing for our product. the flyer should be very attractive with apt content placing. the content can be taken from the brochure (attached), explainer video (www.xlcoa...

7 ₹8000 INR Feb 23, 2018 5 ngày, 14 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I am looking for a design for my business to promote buying back cellphones. I attached our logo so it can be used in the ad. You can also include our phone number 918-815-8534. You may...

7 $30 USD Feb 23, 2018 5 ngày, 13 giờ Đăng một cuộc thi tương tự