Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

I am looking for someone to create a logo for my Petroleum company, Rodriguez Consulting, RR Petroleum, Or RR Consulting. The logo should be bold and rugged and needs to incorporate ei...

1023 $100 USD Oct 1, 2023 5 ngày, 17 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hi all! We need a logo for website www.flybackdji.com, this website is a market place for buying and selling used drones and other DJI products like cameras, you will be able to use the...

1268 $300 USD Oct 1, 2023 5 ngày, 17 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

I am looking for a logo for an AI learning company called " the AI Learning Company". This is going to be a company that helps businesses and individuals incorporations learn how to lev...

796 $100 USD Oct 1, 2023 1 ngày, 13 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hey I have an idea for our cover art for our first EP. I’ll attach an image of the idea. It’s pretty much just our artist name “CHAEZER” in black with a line through the middle. We’d li...

373 $251 CAD Oct 1, 2023 5 ngày, 13 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Join Our Podcast Set Design Challenge! This is NOT a logo design challange. You will be designing a pod cast video set. Are you a creative genius with a flair for design and a knack ...

52 $50 USD Oct 1, 2023 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

I am looking for a skilled graphic designer to create a logo for our yearly theme. The theme for this year is "Impact". Color preference: - Please see a photo of the logo for referenc...

761 $299 USD Sep 30, 2023 1 tuần, 6 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Need a Logo for an app by the name "VERIFYER". It is a platform to attract young talent for financial audit, stock verification, vendor reconciliation type jobs. The Logo should be uniq...

748 ₹5000 INR Sep 30, 2023 3 ngày, 3 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

PLEASE READ CAREFULLY, ANY NON-CONFORMANCE WILL BE AUTOMATICALLY DISQUALIFIED: I am looking for a product illustration in a Group Characters Cartoon/Comic style, with bright color (som...

93 $260 USD Sep 30, 2023 4 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi như thế này