Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

Craft Cann Can - If anyone can; Craft Cann Can From Seed to Experience - Aligning the time, talent and treasures of the Craft Cannabis Community - Values - Sustainability, Steward...

7 $150 CAD Feb 15, 2019 3 ngày, 8 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

I need a logo designed for an eyelash technician. The name of the business is “Luxury Lashes by Mercedes” And also a pice list design.

117 $100 USD Feb 14, 2019 5 ngày, 7 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Looking for a blog writer for Drivatic (business intelligence company) Writing about data analytics, business intelligence, data etc Examples : - Business Intelligence: Luxury or Neces...

6 $30 USD Feb 14, 2019 23 giờ, 53 phút Đăng một cuộc thi như thế này

please redisgn me my company Logo

712 $150 USD Feb 14, 2019 14 giờ, 20 phút Đăng một cuộc thi như thế này

Help needed with electrical engineering, mechanical engineering, materials engineering. I am an engineer working for the Vasant Corporation. I designed a custom capacitive/inductive re...

2 $1500 USD Feb 14, 2019 3 tuần, 6 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

For more than 10 years we have been offering textile printing and embroidery at the highest level under the brand name "X-Print". In digital printing, screen printing and embroidery we...

841 €700 EUR Feb 13, 2019 4 ngày, 3 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

we have the script for an ebook in english and spanish. we want to improve the storytelling, setup the ebook, illustrations, etc and market the ebook at amazon, clickbank and patreon. o...

1 $190 USD Feb 13, 2019 4 ngày, 1 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

To be clear. I need 7 images and 1 group image like the attached example. The group image will include Images 1-5 below I'm looking for an E-Cover for my product. The product ...

2 $100 USD Feb 13, 2019 1 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi như thế này