Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

Be as creative as possible. you dont have to make it like i have it

21 $60 USD Apr 24, 2018 5 ngày, 16 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Please design something similar to attached poster called "mothers Day'. Must have gambling logo and exchange the hotel logo to Sussex Hotel logo attached. See text : <SUSSEX LOGO>...

39 $50 AUD Apr 24, 2018 1 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

I need someone to alter some images. Please create a caricature of him in scuba gear in anime style. His facebook page is here https://m.facebook.com/jeroen.elout Feel free to get any ...

9 ₱1000 PHP Apr 24, 2018 1 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Se trata de una página web en donde se puede comprara productos pero sobre todo pack de productos relacionados a bebes (recién nacidos). Por un cargo adicional el regalo se envía a la c...

45 $20000 CLP Apr 23, 2018 5 ngày, 5 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Design a simple but beautiful logo for a Hosting Company Company Name - Azadi Host Tagline/subline - Need your Suggestions A simple but professional logo MUST BE UNIQUE logo fea...

63 $10 USD Apr 23, 2018 1 tuần, 1 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Please refer to the attachment for the description of requirements. No tacky/cheesy designs. DESIGN WHICH WILL BE DISREGARDED - Copy exactly from google search images, it's copy...

185 ¥3500 JPY Apr 23, 2018 2 ngày, 3 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

We are a small manufacturer of Closet doors. We have built a simple website www.customdoorandmirror.com that works well for our needs. We are looking for someone on an ongoing basis t...

8 $300 USD Apr 23, 2018 5 ngày, 2 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Please see our requirements, Logo is "LOGISTICS" It should give a message as below there are no Logistics without “LOGIC” So you should highlight this word, Our Company Theme Colou...

48 $50 USD Apr 23, 2018 4 ngày, 20 giờ Đăng một cuộc thi như thế này