Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

Eleventh Hour Escape Rooms is a new Australian escape room business, and we're looking to the designers of Freelancer for our logo! This logo will help us to establish our brand, and wi...

276 $500 AUD Jul 14, 2018 1 tuần, 1 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Looking forward who can create a creative Co-working Office Space Banner in HD quality. Company Name: One PinBoard.

25 ₹3000 INR Jul 14, 2018 5 ngày, 13 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Please design 3 T-Shirts in Retro Style with Vintage / Stress effect. Use one color only. (white ink on dark shirt or black ink on light shirt) The slogan on the t-shirt is: A WOMAN C...

21 $100 USD Jul 14, 2018 5 ngày, 12 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Require logo for a software company with the name Invictus

86 ₹2500 INR Jul 14, 2018 5 ngày, 3 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

The logo does not require words, its anything goes.. Coffee shop name: Mug On the Square But we need a strong logo that can represent our business; 3 women running a cozy, friendly...

346 $225 USD Jul 14, 2018 4 ngày, 21 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

We are looking for a digital Identity. Logo for “mecanicard.com” | slogan: Mecánico en Línea Is a website to schedule car maintenance and light mechanics by delivery. We pick...

25 $30 USD Jul 14, 2018 4 ngày, 21 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

I'm looking for a professorial designer to make simple and inspirational logo for Children Rehabilitation Center. The center will provide care, education and rehabilitation services fo...

64 $50 USD Jul 14, 2018 2 ngày, 17 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

I need some graphic design. I am a physician opening a weight loss clinic called American Weight Loss in Atlanta, GA. I need several graphic design tasks performed for my 6 different br...

15 $500 USD Jul 13, 2018 2 ngày, 14 giờ Đăng một cuộc thi như thế này