Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

Hey all, Here is the challenge. Submit your best 1 Min BTC Bybit TradingView Scalping Strategy results which show the: • Net Profit • Total Closed Trades • Percent Profitable...

0 $50 USD Jul 1, 2020 5 ngày, 23 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hello, I am looking for someone to create an AWESOME, SIMPLE, and SLICK design for a combat sports media brand. The main combat is (boxing, mma, and BJJ), the brand will conduct inte...

297 $100 USD Jul 1, 2020 5 ngày, 18 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Looking for a minimalist, modern, sleek logo and icon for an American Video Production company that specializes in Athletic and Sports content. Name: The Athletic Dept. Could be AD i...

169 $125 USD Jul 1, 2020 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Please present a concept of a unique video game. It can be a simulation type or other kind. Something that does not exist yet and you would love to have such a game. It would be best if...

4 $250 USD Jul 1, 2020 1 tuần, 6 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

I have a business by the name of opimae comestics primarily selling bath bombs I would like something simple yet different

349 $59 USD Jun 30, 2020 3 tuần, 6 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

I want something like this banner(See attached file)... but more professionnal.... also in big format The perfume bottle should be very detailed because this is a banner but the the...

102 $160 CAD Jun 29, 2020 2 ngày, 8 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

UI/UX Designer We need to change our landing page www.getboat.com to make sure that people who visit our site understand in the first 5 seconds that we have a tender / auction (Ebay st...

52 $100 USD Jun 27, 2020 1 tuần, 2 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Hello, I have a family owned tree cutting company business, i started young at the age of 12 years old. After becoming an arborist my father gave me the company and let me do as i pl...

949 $300 CAD Jun 27, 2020 1 tuần, 2 ngày Đăng một cuộc thi như thế này