Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

Hài lòng 100%

Hài lòng 100%

Bạn yêu cầu thay đổi và sửa lại và chỉ trả tiền khi hài lòng.

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên Cuộc thi Bài thi Giải thưởng Đã bắt đầu Trái

Design 2 similar logos for 2 new home communities. Both communities are in the same area, so logos need to be compatable. First logo is for communit called "The Meadows" and the second ...

108 $250 USD Sep 19, 2017 5 ngày, 23 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Hey guys, we would like to start a competition for the logo of our brand new site CoinMarketLaunch. We would probably like to use somehow a rocket in our logo, but other than that you ...

43 $55 USD Sep 19, 2017 4 ngày, 20 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Quiero un diseño para el logo de mi empresa. Su nombre es Entretendo S.L. Estamos abiertos a cualquier sugerencia. Necesitamos el logo normal, sin fondo y en todos los formatos posi...

49 $120 USD Sep 19, 2017 5 ngày, 17 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

The Scottish LGBTI Police Association represents police officers and staff in Scotland who identify as LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex). We are looking to update o...

13 £200 GBP Sep 19, 2017 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi tương tự

I need a logo for my new jewellery brand: By-Q I design and sell sterling silver and gold jewellery. I alway incorporate circles in my designs. My jewellery appeals to women all ages. ...

193 $170 SGD Sep 18, 2017 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi tương tự

Hi, NextGen Property Management Pty Ltd, a property Management/Real Estate business dealing with high net worth clients, looking for a logo design. We are looking for a logo that is h...

351 $250 AUD Sep 18, 2017 4 tuần Đăng một cuộc thi tương tự

Hi there! We are looking for a fresh new logo for a new brand.. Bath Masters This is a bathroom premium design company so we are looking for a classy logo. Ideally the "BM" ...

245 $150 AUD Sep 18, 2017 5 ngày, 9 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I am designing a fast casual dine restaurant based around 1950s American diner concept, but with a clean modern look and feel. I would like the logo to project 1950s American diner wit...

25 $120 NZD Sep 18, 2017 2 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi tương tự