Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

Hài lòng 100%

Hài lòng 100%

Bạn yêu cầu thay đổi và sửa lại và chỉ trả tiền khi hài lòng.

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên Cuộc thi Bài thi Giải thưởng Đã bắt đầu Trái

We need a large poster to illustrate our teaching methodology. We teach Mandarin Chinese so the poster needs to show the 6 HSK levels, but within each HSK level we also have our own lev...

2 €150 EUR Nov 24, 2017 5 ngày, 19 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I need a logo designed. We’re creating a brand identity for Instagram influencer CJ Miles. Instagram.com/misscjmiles - She is a sexy bikini and fitness model and we will be launching h...

684 $300 USD Nov 24, 2017 5 ngày, 18 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Our Australian compnay is called International Travel Consultants. We are an accomodation booking agency. We require the logo design to reflect a few aspects of our business: - Luxu...

45 $75 AUD Nov 24, 2017 2 ngày, 18 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Indie game developer building a point 'n click adventure puzzler for mobile platforms. Game has a mature/horror theme; frequent use of blood, dilapidated rooms/buildings, general sense...

1 $100 USD Nov 24, 2017 1 tuần, 1 ngày Đăng một cuộc thi tương tự

We need a logo for a company that provides medical advice by phone. We'd like a logo based on a traditional telephone handset, seen in three quarter view, with a spiral around the handl...

243 $190 AUD Nov 24, 2017 1 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I need a logo design for a life coaching business called "Dreamkey Coaching" - I want the initials dk to presented in the shape of a key vertically for logo - both the initials logo...

318 $150 AUD Nov 24, 2017 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi tương tự

I am looking to improve the website for conversions. What is requested? Please design a landing page for us that will improve our conversions. Objectives and description The m...

10 $100 USD Nov 24, 2017 5 ngày, 10 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I want a website to sell railroad parts on line from the website. Go to www.facebook.com/roadrailparts I want the website in wordpress my url is www.RoadRail.com

9 $190 USD Nov 24, 2017 5 ngày, 9 giờ Đăng một cuộc thi tương tự