Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

Hài lòng 100%

Hài lòng 100%

Bạn yêu cầu thay đổi và sửa lại và chỉ trả tiền khi hài lòng.

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Đảm bảo Hoàn lại Tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên Cuộc thi Bài thi Giải thưởng Đã bắt đầu Trái

In need of logo designs for a new ltd company. Services: Personal training and fitness coaching. Home outdoor and gym sessions. Nutritional advice and positive behaviour change. Tar...

36 £30 GBP Jul 20, 2017 3 ngày, 22 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I am looking for a logo that will work on my website and as mobile app icon. I have a local Marijuana Delivery company and need to launch a website and app to go with it. The companies...

306 $100 USD Jul 20, 2017 5 ngày, 13 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

The idea is simple: #1 - I want an hour glass #2 - I want it water color style ( http://tattoo-journal.com/wp-content/uploads/2015/06/watercolor-tattoo-211-650x650.jpg ) #3 - I wan...

12 $100 USD Jul 20, 2017 2 ngày, 12 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

I have a start of a text logo and while I like the color scheme, i need something to enhance it so it will pop with a bit more flair. Maybe the G in Something could loop through the D i...

114 $100 USD Jul 20, 2017 1 ngày, 11 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

World Super Drone Racing Series. We need a logo for our TV Show "WORLD SUPERDRONE" underneath we need the words "Racing" in smaller letters. We also need an Icon to go with the logo. ...

81 £105 GBP Jul 20, 2017 4 tuần Đăng một cuộc thi tương tự

Am starting up a tile and grout cleaning business for private homes and business, the unit I use to clean the surface looks like a hoover ( vacuum cleaner) .. I need a catche logo and n...

46 $140 USD Jul 20, 2017 5 ngày, 6 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Winning Without College is a VLOG designed to coach, train and empower people to be successful in life, without advanced education. I am looking for a short 5-10 second video intro tha...

8 $100 USD Jul 19, 2017 5 ngày, 6 giờ Đăng một cuộc thi tương tự

Design a logo for an apartment complex with 20 units coming in 2018. Logo should have the option to just be an image or be an image including text, i.e. the artwork portion should be ab...

71 $88 USD Jul 19, 2017 5 ngày, 5 giờ Đăng một cuộc thi tương tự