Bộ quy tắc ứng xử trên Freelancer

Freelancer có nghĩa vụ tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo tất cả các quy định và luật pháp áp dụng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tất cả người dùng hoạt động theo cách giúp duy trì niềm tin và sự tôn trọng. Bộ quy tắc này đóng vai trò hướng dẫn sử dụng Trang của chúng tôi đúng cách và phải luôn được tuân thủ. Việc vi phạm Bộ Quy Tắc này sẽ được xử lý theo Chính Sách Vi Phạm của chúng tôi, sẽ dẫn đến hành động kỷ luật, tùy theo mức độ vi phạm có thể bao gồm hình thức chấm dứt tài khoản. Mọi câu hỏi về Bộ Quy Tắc này sẽ được Đội Hỗ Trợ Freelancer giải thích, đó là nơi chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin cho bạn về các quy trình đúng cần tuân theo và giải quyết những thắc mắc của bạn.

Hành vi cá nhân

 • Tôi sẽ hành động có đạo đức và trung thực.
 • Tôi sẽ tuân thủ tất cả chính sách của Freelancer.
 • Tôi sẽ tôn trọng quyền của tất cả Người Dùng.
 • Tôi sẽ không lạm dụng các thông tin bí mật hay tham gia vào các hoạt động phạm pháp.
 • Tôi sẽ tôn trọng các lợi ích, quyền lợi và sự an toàn của mọi Người Dùng.
 • Tôi sẽ không quấy rối, bắt nạt hay phân biệt đối xử.
 • Tôi sẽ không làm giả mạo thông tin của mình hay người khác và tôi sẽ cung cấp thông tin đúng và chính xác.
 • Tôi sẽ không tìm cách liên lạc hoặc nhận/tiến hành thanh toán bên ngoài trang.
 • Tôi sẽ không đồng ý làm việc mà tôi không thể thực hiện.
 • Tôi sẽ không yêu cầu giải ngân trước các Mốc Thanh Toán trước khi tôi bàn giao công việc.
 • Tôi sẽ không lạm dụng các dịch vụ mà freelancer tôi đã thuê giới thiệu.

Nội dung người dùng

Tôi chịu trách nhiệm cho nội dung tôi đăng trên Freelancer và:
 • Tôi sẽ không đăng nội dung có tính vi phạm bản quyền hay các quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Tôi sẽ không đăng các nội dung vi phạm các luật pháp hay quy định.
 • Tôi sẽ không đăng các nội dung phỉ báng.
 • Tôi sẽ không đăng các nội dung dung tục hoặc chứa nội dung khiêu dâm trẻ em.
 • Tôi sẽ không đăng các nội dung chứa thông tin không đầy đủ, sai lệch hoặc không chính xác về một người, sản phẩm hay dịch vụ nào đó.
 • Tôi sẽ không đăng các nội dung chứa chương trình virút hay mã lập trình với mục đích làm tổn hại một hệ thống nào đó.
 • Tôi sẽ không đăng nội dung có tính liên đới đến Freelancer hoặc làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh hay danh tiếng của họ.

Tính bảo mật

 • Tôi sẽ tôn trọng các thông tin mật và riêng tư.
 • Tôi sẽ không tiết lộ thông tin hay tài liệu mà tôi đã nhận được, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hay khi có sự cho phép của Freelancer.

Liên hệ

 • Tôi sẽ không yêu cầu những người dùng Freelancer khác cung cấp thông tin liên lạc cá nhân của họ và sẽ chỉ trao đổi với họ thông qua các tính năng trên website chính thức.

Lừa đảo

 • Tôi sẽ không tham gia hoạt động lừa đảo.
 • Tôi sẽ không tạo nhiều tài khoản.
 • Tôi sẽ không dùng Trang này cho mục đích chuyển tiền phạm pháp.
 • Tôi sẽ không sử dụng trang để tạo ra các phản hồi sai lệch về một người, sản phẩm hay dịch vụ nào đó.

Giao tiếp

 • Tôi sẽ không phóng đại, đưa ra các nhận xét xúc phạm và lời tham khảo không phù hợp.
 • Tôi sẽ không tham gia vào các cuộc tấn công cá nhân, chi trích tiêu cực hay hoạt động không công bằng khác, và cả các hành vi không chuyên nghiệp.

Chào giá

 • Tôi sẽ không đặt giá thấp để tránh các loại phí.
 • Tôi sẽ không tham gia vào các dự án có dính líu đến hành vi phi đạo đức.
 • Tôi sẽ chỉ chào giá cho các dự án mà tôi có kế hoạch hoàn thành.

Gửi thư rác hoặc Quảng cáo

 • Tôi sẽ không spam hoặc quảng cáo dịch vụ hay trang web của tôi trừ khi được phép.

Chương trình liên kết

 • Tôi sẽ không tự giới thiệu bản thân tham gia Chương Trình Liên Kết.
 • Tôi sẽ không lấy các tên trong danh sách gửi mail, email nhóm, v.v. để gửi các email không được yêu cầu ("Spam").

Thanh toán

 • Tôi sẽ không dùng Freelancer để thực hiện đổi tiền, bao gồm nhưng không giới hạn tiền mã hoá (vd. bitcoin, ethereum, v.v.).
 • Tôi sẽ tuân thủ theo các nghĩa vụ của mình sau khi freelancer gửi công việc.