Phí và lệ phí Freelancer

Dành cho bên thuê

Các dự án

Freelancer miễn phí đăng ký, đăng dự án, nhận chào giá từ các freelancer, xem qua portfolio của freelancer và trao đổi về các yêu cầu dự án. Nếu bạn chọn trao dự án, chúng tôi sẽ thu một khoản phí dự án nhỏ tương ứng với giá trị của chào giá được chọn như phí môi giới.

Phí được thu sẽ phụ thuộc vào loại hình dự án.

Đối với dự án giá cố định, một khoản phí 3% hoặc $3.00 USD (chọn số tiền nào lớn hơn) sẽ được thu vào thời điểm bạn trao dự án. Nếu sau đó bạn thanh toán nhiều hơn so với mức chào giá ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thu phí dự án đối với khoản chênh lệch thêm.

Đối với các dự án theo giờ, áp dụng mức phí 3% trên mỗi thanh toán bạn thực hiện cho freelancer.

Bạn có thể hủy dự án tại trang dashboard quản lý bất cứ lúc nào, tối đa bảy (7) ngày kể từ khi dự án được chấp nhận để được hoàn tiền đầy đủ.

Bạn có thể lựa chọn mua thêm các gói nâng cấp dự án.

Các cuộc thi

Vào thời điểm đăng cuộc thi, người thuê phải có đủ ngân sách tương đương tổng số tiền thưởng. Chúng tôi có gói bảo đảm hoàn lại cho khoản tiền này.

Gói Bảo đảm hoàn tiền cho phép bạn nhận lại tiền trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc cuộc thi nếu bạn không hài lòng với kết quả. Nếu có nguyện vọng, bạn chỉ cần liên lạc với nhân viên hỗ trợ.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không được hoàn tiền trong '"Cuộc thi đảm bảo", và khoản này không bao gồm bất kì gói nâng cấp nào mà bạn đã mua. Nếu đã chọn ra bài thi thắng cuộc và kết thúc quá trình chuyển giao dự án, đồng nghĩa với việc trao giải thưởng, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận tiền bồi hoàn.

Không có phí cuộc thi cho việc đăng và trao cuộc thi dành cho người thuê.

Mỗi bài dự thi được trao thưởng thêm cũng sẽ yêu cầu thanh toán giải thưởng cho bài dự thi đó.

Những nâng cấp cuộc thi tùy chọn có thể được mua.

Dịch vụ

Vào thời điểm mua dịch vụ, bên thuê phải cung cấp đủ số tiền tương đương với tổng giá trị dịch vụ. Khoản tiền này sẽ được hệ thống Mốc Thanh Toán của Freelancer bảo đảm. Bạn chỉ phải giải ngân khi đã hài lòng 100% với kết quả công việc được giao.

Dành cho Freelancer

Freelancer miễn phí khi đăng ký, tạo hồ sơ, chọn các kỹ năng dự án mà bạn quan tâm, tải lên portfolio, nhận thông báo về dự án, thảo luận chi tiết với bên thuê, chào giá cho các dự án (thành viên miễn phí nhận được 6 lượt chào giá ban đầu mỗi tháng) và tham gia các cuộc thi.

Tuỳ chọn nâng cấp chào giá có thể được mua để đẩy chào giá lên.

Các dự án

Với dự án giá cố định, nếu bạn được trao dự án, và chấp nhận, chúng tôi sẽ thu một khoản dự án phí tùy theo giá đặt của bạn, dưới danh nghĩa bên trung gian. Nếu sau đó bạn được thanh toán nhiều hơn khoản ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thu phí mỗi khi bạn nhận tiền công.

Với dự án theo giờ, phí sẽ được thu mỗi khi người thuê thanh toán cho bạn.

Mức phí cho các dự án giá cố định là 10% hoặc $5.00 USD (áp dụng mức phí lớn hơn), và 10% cho các dự án theo giờ.

Các cuộc thi

Bạn không mất tiền để đăng bài dự thi. Phí thi chỉ áp dụng khi bạn được trao giải, nghĩa là sau khi khâu bàn giao đã hoàn thành.

Phí cuộc thi cho freelancer là 10% hoặc $5.00 USD, chọn khoản nào lớn hơn.

Chương trình Freelancer Ưa thích

Nếu là thành viên của chương trình Freelancer Ưa Thích, bạn sẽ được thu phí dự án 15% khi được trao và nhận dự án với gói Tuyển Dụng. Thay vì thu trước như dự án thông thường, phí sẽ được tính khi bạn nhận được tiền thanh toán.

Hoàn tiền vào Điểm Tín Dụng

Trong một vài trường hợp, tiền bồi hoàn sẽ được trả dưới dạng tín dụng. Khoản tiền này chỉ có thể được sử dụng trên Freelancer.com, không thể được rút hay chuyển tới bất kì đâu, và sẽ hết hạn sau 90 ngày kể từ khi tiếp nhận.

Khuyến Mãi 0% Phí

Hoa hồng dự án được tính cho những freelancer giới thiệu được người thuê mới chưa có tài khoản trên Freelancer.com và tham gia tạo tài khoản mới, sẽ được giảm từ 10% xuống 0% đối với tất cả các dự án tương lai được thực hiện bởi freelancer giới thiệu cho người thuê được giới thiệu đó.

Chương trình áp dụng các điều kiện sau:

 • Bên thuê mới phải được giới thiệu qua các đường dẫn quảng cáo cụ thể tại https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Để tránh nghi ngờ, việc giảm phí hoa hồng dự án cho freelancer còn 0% chỉ áp dụng đối với công việc mới mà do chính freelancer đăng ký thành công cho khuyến mãi này thực hiện cho bên thuê cụ thể liên quan đến đăng ký này. Các dự án mới phải bắt đầu sau khi bên thuê tạo tài khoản mới trên Freelancer.com và có thể được tiến hành bằng cách dùng tài khoản mới đó.
 • Phí hoa hồng dự án cho freelancer chỉ được hạ từ 10% xuống 0% đối với khuyến mãi này. Tất cả các loại phí khác vẫn không bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các loại phí hoa hồng và phí giao dịch của bên thuê.
 • Khuyến mãi này không áp dụng cho các cuộc thi.
 • Freelancer có quyền phân loại bên thuê là khách hàng mới hay không theo mục đích của khuyến mãi này, nhằm đảm bảo áp dụng khuyến mãi công bằng. Bên thuê đã hợp tác và thanh toán cho freelancer trước khi khuyến mãi này bắt đầu để được áp dụng chương trình này, ví dụ như từ một nền tảng khác. Các freelancer có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng đã làm việc và nhận thanh toán trước đó để đủ điều kiện được hưởng giảm phí hoa hồng. Để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này, bên thuê không được có tài khoản nào đang hoạt động trên Freelancer.com mà đã thực hiện thanh toán trong vòng 6 tháng trước khi tạo tài khoản mới.
 • Tất cả các yếu tố khác trong Thỏa Thuận Người dùng sẽ tiếp tục áp dụng - xem tại https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Tất cả các yếu tố khác về Thuế Phí trong các Điều Khoản Bổ Sung có thể tiếp tục được áp dụng - xem https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer có thể yêu cầu cả hai bên điền vào và hoàn thành trang hồ sơ của họ và/hoặc trải qua quá trình kiểm tra danh tính trước khi thực hiện giải ngân thanh toán.
 • Freelancer có thể yêu cầu thông tin về dự án mà có áp dụng giảm phí hoa hồng phải được hoàn thành đầy đủ.
 • Khuyến mãi này có thể được rút lại đối với một người dùng cụ thể nếu như phát hiện các vấn đề nghiêm trọng, giả mạo hay thu phí ngược lại, nếu Freelancer tin rằng có nguy cơ số tiền quỹ bị thu ngược hay hoàn lại, trong trường hợp có tranh chấp xảy ra giữa bên thuê và freelancer, hoặc vì lý do nào khác.
 • Freelancer có quyền không cho phép dùng khuyến mãi này theo quyết định riêng, nhằm đảm bảo sử dụng công bằng khuyến mãi này và ngăn ngừa hành vi nghi ngờ lừa đảo.
 • Freelancer có quyền yêu cầu các bên nộp thêm thông tin về việc đăng ký sử dụng khuyến mãi này, nhằm mục đích điều tra lừa đảo, quản lý rủi ro và các vấn đề liên quan.
 • Freelancer có quyền hủy hoặc điều chỉnh khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Freelancer có quyền hủy khuyến mãi này tại các khu vực nếu như chương trình trở nên không phù hợp hay không hợp pháp khi áp dụng cho công dân tại khu vực đó.

Phí báo giá 3%

Hoa hồng dự án trên Freelancer được thu đối với các freelancer có báo giá được trao việc bởi một khách hàng mới bên ngoài sẽ là 3%, áp dụng cho tất cả các dự án giữa freelancer và khách hàng mới đó. Đối với các khách hàng mới bên ngoài chấp nhận báo giá, phí hoa hồng dự án của Freelancer sẽ thu là 0%.

 1. "Khách hàng mới" định nghĩa là khách hàng chưa từng tạo tài khoản trên Freelancer.com trước đây.
 2. Chương trình không áp dụng nếu khách hàng có nhiều tài khoản trên Freelancer.com.

Chương trình áp dụng các điều kiện sau:

 • Bên thuê mới phải được giới thiệu thông qua việc chấp nhận báo giá và đăng ký trong quá trình chấp nhận đó.
 • Để tránh nghi ngờ, việc giảm phí hoa hồng dự án cho freelancer còn 3% chỉ áp dụng đối với công việc mà do chính freelancer đăng ký thành công khuyến mãi này thực hiện cho bên thuê cụ thể liên quan đến đăng ký này. Công việc phải bắt đầu sau khi bên thuê tạo tài khoản mới trên Freelancer.com và có thể được tiến hành bằng cách dùng tài khoản mới đó.
 • Phí hoa hồng dự án cho freelancer chỉ được hạ từ 10% xuống 3% và phí hoa hồng dự án cho khách hàng được hạ từ 3% xuống 0% đối với khuyến mãi này. Tất cả các loại phí khác vẫn không bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các loại phí giao dịch.
 • Khuyến mãi này không áp dụng cho các cuộc thi.
 • Freelancer có quyền phân loại bên thuê là khách hàng mới hay không theo mục đích của khuyến mãi này, nhằm đảm bảo áp dụng khuyến mãi công bằng. Để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này, bên thuê không được có tài khoản nào đang hoạt động trên Freelancer.com mà đã thực hiện thanh toán trong vòng 6 tháng trước khi tạo tài khoản mới.
 • Tất cả các yếu tố khác trong Thỏa Thuận Người Dùng sẽ tiếp tục áp dụng - xem https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Tất cả các yếu tố khác trong Phí và Lệ Phí quy định trong các Điều Khoản Bổ Sung sẽ tiếp tục áp dụng - xem https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer có thể yêu cầu cả 2 bên hoàn thiện thông tin hồ sơ và/hoặc vượt qua phần kiểm tra danh tính trước khi thanh toán được giải ngân.
 • Freelancer có thể yêu cầu thông tin về dự án mà có áp dụng giảm phí hoa hồng phải được hoàn thành đầy đủ.
 • Khuyến mãi này có thể bị thu hồi đối với một người dùng cụ thể, nếu quan sát thấy các khoản hoàn trả, gian lận hoặc bồi hoàn, nếu Freelancer tin rằng có rủi ro tiền bị hoàn lại hoặc bồi hoàn, trong các trường hợp tranh chấp giữa bên thuê và freelancer, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
 • Freelancer có quyền không cho phép dùng khuyến mãi này theo quyết định riêng, nhằm đảm bảo sử dụng công bằng khuyến mãi này và ngăn ngừa hành vi nghi ngờ lừa đảo.
 • Freelancer có quyền yêu cầu các bên gửi thêm thông tin khi áp dụng khuyến mãi này, nhằm điều tra tình trạng giả mạo và quản lý rủi ro cũng như các mục đích liên quan khác.
 • Freelancer có quyền hủy hoặc điều chỉnh khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Freelancer có quyền hủy bỏ khuyến mãi tại từng khu vực nếu cho thấy hoặc trở nên bất hợp pháp khi thực hiện khuyến mãi cho công dân tại khu vực đó.

Các gói thành viên

Chọn trong số các loại gói thành viên để xác định các khoản phí mà bạn trả tiền cho dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể làm việc trên trang với tư cách bên thuê hoặc freelancer khi làm thành viên miễn phí, hoặc có thêm các quyền lợi như thành viên trả phí bằng cách nâng cấp lên gói trả phí.

Áp dụng phí thành viên theo tháng hoặc theo năm, dựa trên đăng ký thuê bao hàng năm của bạn, trừ khi được huỷ bỏ. Nếu số tiền không đủ, chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn thành viên cho bạn lên tối đa 30 ngày, cho đến khi tiền được nạp vào.

Bạn có thể hủy tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào tại trang cài đặt người dùng, dừng việc thanh toán vào cuối chu kỳ đăng ký của bạn mà không bị mất thêm phí.

Xem danh sách gói thành viên

Freelancer Công Ty

Nâng cấp hồ sơ của bạn thành Doanh Nghiệp. Tăng thêm độ tin cậy và uy tín mà bạn cần để tăng mức độ hiện diện kinh doanh.

Cũng như các gói thành viên khác của Freelancer, gói Doanh Nghiệp cũng được đăng ký theo tháng hoặc theo năm. Gói có thể được hủy bỏ bất cứ lúc nào tại trang cài đặt của người dùng, việc này sẽ làm vô hiệu thanh toán ở cuối kỳ đăng kÿ mà không làm phát sinh thêm chi phí.

Chuyển đổi thành Doanh Nghiệp ở đây

Chi phí khác

Các dự án

Các khoản phí sau sẽ được thu cho dịch vụ phát sinh, trừ trường hợp được bao gồm trong lợi ích của một gói thành viên:

Đăng dự án MIỄN PHÍ
Nổi bật $9.99 USD
Gấp $9.99 USD
Riêng tư $21.99 USD
Toàn thời gian $229.99 USD
Người tuyển dụng $11.99 USD
Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) $21.99 USD
Thỏa Thuận Bản Quyền $21.99 USD
Niêm phong $9.99 USD
Ưu tiên $5.00 USD
Gia hạn $9.99 USD

Các cuộc thi

Các khoản phí sau đây sẽ tuỳ chọn thu cho các dịch vụ bổ sung. Trừ khi có quy định khác liên quan đến quyền lợi của gói thành viên trả phí:

Đăng cuộc thi MIỄN PHÍ
Trao thưởng cuộc thi MIỄN PHÍ
Trao thưởng cho các freelancer khác MIỄN PHÍ
Bảo đảm MIỄN PHÍ
Nổi bật $30.00 USD
Cuộc thi hàng đầu $30.00 USD
Gấp $35.00 USD
Highlight $15.00 USD
Niêm phong $30.00 USD
Riêng tư $25.00 USD
Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) $20.00 USD
Gia hạn Chi phí:
3 ngày = 15% giải thưởng cuộc thi
5 ngày = 20% giải thưởng cuộc thi
7 ngày = 30% giải thưởng cuộc thi
14 ngày = 40% giải thưởng cuộc thi
21 ngày = 50% giải thưởng cuộc thi
Phân nửa chi phí này sẽ được dùng để tăng giá trị giải thưởng của cuộc thi (làm tròn thành số nguyên gần nhất).

Phí chào giá

Chào giá cho các dự án MIỄN PHÍ
Bảo trợ lượt chào giá 0.75% số tiền chào giá (tối thiểu $5.00 USD, tối đa $20.00 USD)
Làm nổi bật chào giá $1.00 USD
Chào giá niêm phong $0.10 USD

Phí Bài thi

Gửi bài dự thi MIỄN PHÍ
Bài thi Niêm phong $0.50 USD
Làm nổi bật bài thi $0.50 USD

Phí niêm yết

Bảo trợ niêm yết Tại thời điểm bảo trợ (tối thiểu $50.00 USD)

Bài thi

Làm bài thi Tùy thuộc vào bài thi. Bạn sẽ được thông báo trước khi mua. Thường là miễn phí, $5.00 USD, $10.00 USD, hoặc $15.00 USD.

Phí dịch vụ thay đổi tên người dùng

Dịch vụ thay đổi tên người dùng Cơ hội 1 lần duy nhất để thay đổi tên người dùng với giá chỉ 99 USD. Đọc thêm ở đây.

Phí giao dịch

Phí giao dịch áp dụng đối với Thẻ Tín Dụng, PayPal hoặc Skrill.* $0.30 USD + 2.3%
Nạp tiền từ ngân hàng địa phương MIỄN PHÍ
Chuyển khoản quốc tế $15.00 USD
*Người dùng tại Úc phải trả 0,3 AUD + 0,99% phí giao dịch qua thẻ tín dụng/ghi nợ.

Phí phân xử

Phí phân xử cho tranh chấp mốc thanh toán là $5.00 USD hoặc 5%, chọn khoản nào lớn hơn.

Hệ thống giải quyết tranh chấp của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ các bên liên quan dàn xếp vấn đề liên quan tới tiền đặt cọc mà không cần người phân xử.

Sau 4 ngày kể từ khi tranh chấp bắt đầu (hoặc 7 ngày nếu freelancer là bên khởi xướng), một trong hai bên có thể thuê trọng tài xử lý. Bên còn lại sẽ có 4 ngày để đồng ý thanh toán khoản phí này, và đây cũng là hạn chót để đôi bên đưa ra bằng chứng. Nếu hết thời hạn này mà một bên không thanh toán, bên đó sẽ thua cuộc.

Phí phân xử sau đó sẽ được hoàn trả vào bên thắng cuộc của tranh chấp.

Phí ngoài trang

Những người dùng đã vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi khi tiến hành liên lạc và giao dịch bên ngoài nền tảng sẽ bị áp dụng hình phạt tương đương 30% mức ngân sách tối đa cho dự án hoặc số tiền đã thỏa thuận.

Phí rút tiền

Chúng tôi sẽ tính phí tùy vào hình thức rút tiền. Ngoài ra phụ phí có thể được thu thêm bởi bên thứ ba cung cấp dịch vụ rút tiền này.

Rút tiền nhanh MIỄN PHÍ
PayPal MIỄN PHÍ
Skrill (Moneybookers) MIỄN PHÍ
Thẻ ghi nợ Payoneer MIỄN PHÍ
Chuyển khoản quốc tế $25.00 USD

Chúng tôi quy định số tiền rút tối thiểu sau khi đã trừ các khoản phí là USD $30.

Phí Duy trì

Những tài khoản không đăng nhập trong 6 tháng sẽ chịu phí duy trì tối đa 14,00 USD mỗi tháng, cho tới khi tài khỏa được chấm dứt hoặc kích hoạt lại, nhằm chi trả cho chi phí lưu trữ, băng thông, hỗ trợ và quản lí của hồ sơ, portfolio, niêm yết dịch vụ, cung cấp dịch vụ HireMe, lưu trữ file và tin nhắn. Khoản phí này sẽ được hoàn lại khi người dùng yêu cầu trong lần kích hoạt lại sau này.

Thuế

Thuế được áp dụng dựa trên tỉ giá địa phương và các quy định theo quốc gia cư trú /quốc gia đăng ký của người dùng.

Úc - Thuế Hàng Hóa & Dịch Vụ (GST) 10%
Chile - Thuế GTGT (VAT) 19%
Liên Minh Châu Âu - Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) VAT rates
Ấn Độ - Thuế Thu Tại Nguồn (TCS) 1%
Ấn Độ - Khấu Trừ Thuế Tại Nguồn (TDS) 1% / 5%
Mexico - Khấu Trừ Thuế Thu Nhập 1% / 20%
Mexico - Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) 16%
Nga - Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) 20%
Thụy Sĩ - Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) 7.7%

Phí bình đẳng của Ấn Độ

Hiệp ước loại bỏ nghĩa vụ khấu trừ thuế của các freelancer, nhằm tránh bị nghi ngờ theo quy định áp phí công bằng (Equalisation Levy). Bạn không bị tính phí hoặc phải trả tiền cho khoản phí này, đây là khoản bồi hoàn.

Khách hàng Freelancer Ai sẽ trả phí Thông tin phí
Công dân Ấn Độ Công dân Ấn Độ Freelancer Thu 2% từ Freelancer tính trên tổng thu nhập
Công dân Ấn Độ Khác Khách hàng Thu 2% từ khách hàng tính trên tổng các mốc thanh toán
Khác Công dân Ấn Độ Freelancer Thu 2% từ Freelancer tính trên tổng thu nhập
Khác Khác Không áp dụng Không áp dụng

Client

Công dân Ấn Độ

Freelancer

Công dân Ấn Độ

Who Pays Levy

Freelancer

Thông tin phí

Thu 2% từ Freelancer tính trên tổng thu nhập

Client

Công dân Ấn Độ

Freelancer

Khác

Who Pays Levy

Khách hàng

Thông tin phí

Thu 2% từ khách hàng tính trên tổng các mốc thanh toán

Client

Khác

Freelancer

Công dân Ấn Độ

Who Pays Levy

Freelancer

Thông tin phí

Thu 2% từ Freelancer tính trên tổng thu nhập

Client

Khác

Freelancer

Khác

Who Pays Levy

Không áp dụng

Levy Details

Không áp dụng

* Freelancer và các affiliate không cung cấp tư vấn thuế, pháp lý hay kế toán. Tài liệu này được biên soạn chỉ cho mục đích cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra tư vấn và không nên được tin cậy hoàn toàn cho việc tư vấn thuế, pháp lý hay kế toán. Bạn nên tham khảo cố vấn riêng của bạn về các vấn đề thuế, pháp lý và kế toán.

Thoả Thuận Người Dùng

Các khoản phí được tóm tắt ở trên trang này được quy định theo các điều khoản của Freelancer trong Thoả Thuận Người Dùng và các chính sách liên quan của trang. Thoả Thuận Người Dùng bao gồm các điều khoản quan trọng khác và phải được đọc đầy đủ. Đặc biệt, tại mục 23 của Thoả Thuận Người Dùng có nêu về các hậu quả dẫn đến chấm dứt khi vi phạm Thoả Thuận Người Dùng. Các hậu quả khác có thể bao gồm hình thức phạt đối với các thiệt hại mà Freelancer sẽ phải gánh chịu từ các hành vi vi phạm đối với Thoả Thuận Người Dùng.