Quotes Hero 50m

Freelancer.com đã chính thức cán mốc 50 triệu người dùng đăng ký trên toàn thế giới.

Đây là một cột mốc đặc biệt đối với Freelancer.com và với mỗi chúng ta, những người đã tạo nên cộng đồng toàn cầu này.

Nhằm đón mừng, chúng tôi chia sẻ giải thưởng trị giá 5000 USD trong cuộc thi của chúng tôi nhằm tìm kiếm 'các gương mặt mới cho Freelancer'.

Nhân dịp này, hãy chia sẻ cho chúng tôi biết Freelancer có ý nghĩa như thế nào với bạn ở đây.