Tìm Freelancer địa phương hoàn thành công việc cho bạn

Nhận hỗ trợ tại mọi địa điểm, mọi nơi trên thế giới.

  • Đăng một công việc địa phương - Hãy cho biết bạn cần hoàn thành việc gì trong mẫu đơn trên. Sau đó nhấn "Nhận Báo Giá Miễn Phí" và thêm vào địa điểm trong thông báo hiện lên.
  • Nhận các chào giá từ địa phương - Chúng tôi sẽ thông báo cho các Freelancer ở gần bên, và họ sẽ gửi cho bạn báo giá miễn phí.
  • Chọn người mà bạn thích - Chọn người mà bạn muốn làm việc cùng và quản lý công việc từ đầu đến cuối.
Bạn có cần hỗ trợ tại một địa điểm cụ thể không?

Theo dõi thực hiện

Ứng dụng di động của chúng tôi cho phép freelancer cập nhật địa điểm của họ khi đang làm việc. Bạn có thể xem tiến độ công việc, biết được từng bước trong công việc đã được hoàn thành theo yêu cầu.

Tải về ứng dụng freelancer

Hoàn thành công việc ở bất cứ đâu.