alviolette Avatar

Các bài tham dự của alviolette

Cho cuộc thi A logo for BJK University

 1. Á quân
  số bài thi 2673
  Bài tham dự #2673 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3108
  Bài tham dự #3108 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2871
  Bài tham dự #2871 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2679
  Bài tham dự #2679 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 2477
  Bài tham dự #2477 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 914
  Bài tham dự #914 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 787
  Bài tham dự #787 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Đã rút