Bảng thông báo công khai

  • enzothegame
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 2 tháng

    Good. Can you add in this logo the tagline "Photo"? And can you use the different blue colors present in my original logo?

    • cách đây 2 tháng