AlexBabu Avatar

Các bài tham dự của AlexBabu

Cho cuộc thi Brochure Design for company

 1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #16 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #16 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #16 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #16 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #16 cho Brochure Design for company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #8 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #8 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #8 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #8 cho Brochure Design for company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #6 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #6 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #6 cho Brochure Design for company
  Graphic Design Bài thi #6 cho Brochure Design for company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Đã rút