1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Builda flyer for a pharmacy onlineshop with the option to pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day.
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Builda flyer for a pharmacy onlineshop with the option to pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day.
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Builda flyer for a pharmacy onlineshop with the option to pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day.
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Builda flyer for a pharmacy onlineshop with the option to pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day.
  Bị từ chối
  0 Thích