1. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Builda flyer for a pharmacy onlineshop with the option to pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day.
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Builda flyer for a pharmacy onlineshop with the option to pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day.
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Builda flyer for a pharmacy onlineshop with the option to pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day.
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Builda flyer for a pharmacy onlineshop with the option to pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day.
  Đã rút