maxius24 Avatar

Các bài tham dự của maxius24

Cho cuộc thi Building a excel layout for data collection

 1. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Data Processing cho cuộc thi Building a excel layout for data collection
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Data Processing cho cuộc thi Building a excel layout for data collection
  Đã rút