1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  Bị từ chối
  0 Thích