chandrashakhor Avatar

Các bài tham dự của chandrashakhor

Cho cuộc thi Cold Hearted: Print idea for my clothing brand

 1. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Cold Hearted: Print idea for my clothing brand
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Cold Hearted: Print idea for my clothing brand
  0 Thích