tjempleo Avatar

Các bài tham dự của tjempleo

Cho cuộc thi Corporate Logo Design for Suck My Trend.com

 1. Á quân
  số bài thi 284
  Bài tham dự #284 về Graphic Design cho cuộc thi Corporate Logo Design for Suck My Trend.com
  Graphic Design Bài thi #284 cho Corporate Logo Design for Suck My Trend.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 283
  Bài tham dự #283 về Graphic Design cho cuộc thi Corporate Logo Design for Suck My Trend.com
  Graphic Design Bài thi #283 cho Corporate Logo Design for Suck My Trend.com
  Bị từ chối
  0 Thích