1. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Logo Design cho cuộc thi Dentrika Logo (Luxury Dental Marketing Software Startup)
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Logo Design cho cuộc thi Dentrika Logo (Luxury Dental Marketing Software Startup)
  Bị từ chối
  0 Thích