dormantdream1 Avatar

Các bài tham dự của dormantdream1

Cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED

 1. Á quân
  số bài thi 168
  Bài tham dự #168 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Bị từ chối
  1 Thích