egyedigep Avatar

Các bài tham dự của egyedigep

Cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #18 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #18 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #18 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #18 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #18 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #16 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #16 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #16 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích