chenjingfu Avatar

Các bài tham dự của chenjingfu

Cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network

 1. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Graphic Design Bài thi #57 cho Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  0 Thích