mamem Avatar

Các bài tham dự của mamem

Cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo and brand name for a Student Network
  Bị từ chối
  1 Thích