Simone97 Avatar

Các bài tham dự của Simone97

Cho cuộc thi Design a Logo for Bats Up

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 13
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design a Logo for Bats Up
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Graphic Design Bài thi #2 cho Design a Logo for Bats Up
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Graphic Design Bài thi #1 cho Design a Logo for Bats Up
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for Bats Up
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Graphic Design Bài thi #9 cho Design a Logo for Bats Up
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 14
  Graphic Design Bài thi #14 cho Design a Logo for Bats Up
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 12
  Graphic Design Bài thi #12 cho Design a Logo for Bats Up
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 11
  Graphic Design Bài thi #11 cho Design a Logo for Bats Up
  0 Thích