anwar120 Avatar

Các bài tham dự của anwar120

Cho cuộc thi Design a Logo for Data Journalism and World Issues Website

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Data Journalism and World Issues Website
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Data Journalism and World Issues Website
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Data Journalism and World Issues Website
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Data Journalism and World Issues Website
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Data Journalism and World Issues Website
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Data Journalism and World Issues Website
  Bị từ chối
  0 Thích