BrandCreativ3 Avatar

Các bài tham dự của BrandCreativ3

Cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography

 1. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  1 Thích