merog Avatar

Các bài tham dự của merog

Cho cuộc thi Design a Logo for PSA (Professional Service Animals)

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PSA (Professional Service Animals)
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PSA (Professional Service Animals)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PSA (Professional Service Animals)
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PSA (Professional Service Animals)
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PSA (Professional Service Animals)
  Đã rút