nsgohil Avatar

Các bài tham dự của nsgohil

Cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au

 1. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  1 Thích