milonh49 Avatar

Các bài tham dự của milonh49

Cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Layers

  1. Á quân
    số bài thi 7
    Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Layers
    Bị từ chối
    0 Thích