nivosevic Avatar

Các bài tham dự của nivosevic

Cho cuộc thi Design a Logo for a Quit Smoking Website

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Quit Smoking Website
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for a Quit Smoking Website
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for a Quit Smoking Website
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for a Quit Smoking Website
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for a Quit Smoking Website
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for a Quit Smoking Website
  Bị từ chối
  0 Thích