1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a billiard tournament & score-keeping website.
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a billiard tournament & score-keeping website.
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a billiard tournament & score-keeping website.
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a billiard tournament & score-keeping website.
  4 Thích