junetditsecco Avatar

Các bài tham dự của junetditsecco

Cho cuộc thi Design a business card

 1. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Design a business card
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Design a business card
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a business card
  1 Thích