1. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 152
  Bài tham dự #152 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  1 Thích