desislavsl Avatar

Các bài tham dự của desislavsl

Cho cuộc thi Design a logo for neohosts

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for neohosts
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for neohosts
  1 Thích