kalashaili Avatar

Các bài tham dự của kalashaili

Cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software

 1. Á quân
  số bài thi 220
  Bài tham dự #220 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Graphic Design Bài thi #220 cho Design a new Logo for Web Software
  Graphic Design Bài thi #220 cho Design a new Logo for Web Software
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 219
  Bài tham dự #219 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Graphic Design Bài thi #219 cho Design a new Logo for Web Software
  Graphic Design Bài thi #219 cho Design a new Logo for Web Software
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 232
  Bài tham dự #232 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Graphic Design Bài thi #232 cho Design a new Logo for Web Software
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 229
  Bài tham dự #229 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Graphic Design Bài thi #229 cho Design a new Logo for Web Software
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 221
  Bài tham dự #221 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Graphic Design Bài thi #221 cho Design a new Logo for Web Software
  Graphic Design Bài thi #221 cho Design a new Logo for Web Software
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Bị từ chối
  0 Thích