ssimonasandu Avatar

Các bài tham dự của ssimonasandu

Cho cuộc thi Design the Head Carriage of a Toy Train

 1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design the Head Carriage of a Toy Train
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design the Head Carriage of a Toy Train
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design the Head Carriage of a Toy Train
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design the Head Carriage of a Toy Train
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design the Head Carriage of a Toy Train
  Đã rút